Activiteiten 2016 Fotokring Beeldhoek

150 150 Alphons de Visscher

Voor de eerste helft van 2016 heeft de doe-commissie een gevarieerde invulling van de avonden gemaakt.
Hierbij is rekening gehouden met de wensen van de leden zoals die in de enquête van vorig jaar kenbaar zijn gemaakt.
Alle activiteiten staan al in de agenda. In bijgevoegd document staat gedetailleerde informatie over de activiteit. Let ook op de data: 9 april is een zaterdag. De donderdagavond daarvoor komt te vervallen.
In mei is geen doe-avond gepland omdat deze dag op Hemelvaartsdag valt.
Voor de tweede helft van het jaar zijn de ideeën al deels ingevuld maar nog niet aan een datum gekoppeld.
Veel plezier met de voorbereidingen en de doe-avonden zelf natuurlijk.

Hans, Huub, Mathy, Alphons

Activiteiten 2016