Fotokring Beeldhoek

Asten - Someren
nieuw_coronavirus_in_china

Coronafoto, fotobespreken met een twist

1024 256 Mathy Heijmans

Ook voor fotokring Beeldhoek is het niet gemakkelijk. Door het Coronavirus en de maatregelen die genomen zijn, zijn we aangewezen op meer individuele en digitale activiteiten. Nou daar heeft onze Doe-commissie iets op bedacht. Dat heet:

Coronafoto, het fotobespreken met een twist!

Alle leden hebben via de App vandaag een berichtje gehad naar deze pagina op de website. Daar staan de instructies en de link naar een digitale fotomap. Elke twee weken wijzigt de doe-commissie het thema en worden de leden uitgedaagd om te komen met 1 of twee foto’s. Er mogen maximaal 5 foto door de leden worden geliked. Dus er moet gekozen worden.

De foto’s, die de leden zelf kunnen uploaden, worden door de leden voorzien van opmerkingen, opbouwende kritiek in principe zoals we dat ook doen tijdens de fotobespreekavonden.

Je moet er maar op komen.

Rode draad

Rode draad nieuwe fase

1024 452 Webmaster

Rondom dit weekend hebben Peter en Alphons de foto’s ontvangen en zijn aan de slag gegaan met de foto van hun voorganger.

Zij zullen het stokje overdragen aan respectievelijk Doortje en aan W!ll.

Zij doen dit uiterlijk voor:

 

corona

Fotokring Beeldhoek en Corona

1024 641 Alphons de Visscher

Helaas is ook Fotokring Beeldhoek getroffen door de crisis rondom het Coronavirus.
Eerder al waren alle activiteiten tot 6 april afgelast. Na de persconferentie van vanavond hebben we moeten besluiten alle activiteiten van de Fotokring tot zeker 1 juni aanstaande op te schorten.
Wij zijn vol vertrouwen dat, wanneer we nu de opgelegde maatregelen in acht nemen, de Fotokring over enkele maanden weer op volle sterkte de activiteiten kan hervatten.
Uiteraard blijven wij digitaal actief zodat een regelmatig bezoek aan de website zeker de moeite waard blijft.

Blijf veilig en gezond en pas op jezelf en je naasten.

corona3

Groepsactiviteiten FK Beeldhoek op lager pitje

1024 512 Pieter Nuij
Beste Beeldhoeker/ster,
 
Zoals bekend “floreert” het coronavirus in Brabant. Gezien de leeftijdopbouw van onze vereniging mogen we ons langzamerhand wel tot de wat risicovollere bevolkingsgroep rekenen.
 
Als verenigingsbestuur willen we gevolg geven aan de opdracht van de overheid om sociale contacten te minimaliseren. Daarom heeft het bestuur besloten de doe-avond van 19 maart (nachtfotografie Evoluon) te schrappen als officiële clubactiviteit. (Het laat iedereen natuurlijk vrij om op eigen initiatief de avond fotograferend door te brengen.)
Tevens komt de fotobespreekavond van 2 april te vervallen.
 
Hoe de epidemie zich verder zal ontwikkelen is op dit moment nog niet duidelijk. Zodoende kunnen nog geen beslissing genomen worden over de clubactiviteiten die na 2 april op de agenda staan. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgegeven.
 
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
 
Pieter Nuij
de Fotobespreekavond (update)

de Fotobespreekavond (update)

1024 768 Mathy Heijmans

AANTAL IN TE ZENDEN FOTO’S

Als je zeker wil zijn, dat een foto wordt besproken, zend dan één foto in. Afhankelijk van het aanbod kunnen soms twee foto’s besproken worden, maar zeker is dat niet. Dat er twee foto’s van één maker op één avond worden besproken komt steeds minder vaak voor. Dit komt door het huidige ledenaantal. Met 30 leden is 30 foto’s dus het maximum. Uit ervaring weten we dat het ideaal aantal te bespreken foto’s 20 is. Meer foto’s inzenden mag, het is natuurlijk fijn dat, als er wat minder mensen zijn, er toch voldoende aanbod is.  Soms heb je dus geluk en worden er twee foto’s van jou besproken.

 

ZEKER ZIJN VAN HET BESPREKEN

Sinds mei 2019 hebben we de mogelijkheid om foto’s van de Fotobespreekavonden, thuis op ons gemak nog eens terug te zien. Foto’s die ingestuurd worden, worden kort na de bespreekavond zichtbaar gemaakt via de website. Hierdoor bestaat de kans dat jouw tweede, niet besproken foto zichtbaar wordt. Wil je dit voorkomen, beperk je dan tot één foto.

 

MOMENT VAN INZENDEN

In de agenda kun je zien wanneer de fotobespreekavonden zijn ingepland en wie de inleider is. Een week voorafgaand aan de fotobespreekavond kun je maximaal twee foto’s insturen naar het e-mailadres fotobespreken.beeldhoek@gmail.com. Doe dit s.v.p. niet eerder, anders verliezen we het overzicht en de actualiteit.  Wil je dat een foto de volgende keer besproken wordt, moet je hem opnieuw inzenden. Het is een goed gebruik dat door de inleider een herinneringsmailtje naar alle leden wordt gestuurd. Voor het inzenden ben je natuurlijk niet afhankelijk van dit mailtje 😊.

 

WIJZE VAN INZENDEN:

Geef aan, welke foto zeker besproken moet worden. Welke foto is jouw eerste keus?  Welke 2e keus? Verwerk liefst je naam of initialen in de bestandsnaam. Dat is gemakkelijk bij het ordenen, het terugzoeken en het identificeren van de makers. Foto’s kunnen als bijlage bij de mail, maar ook via wetransfer.com aangeboden worden. Zorg voor voldoende resolutie. Als een foto 3840 (originele) pixels op de lange zijde heeft, is het uitstekend (4K schermen), meer liever niet. Als de lange zijde beneden de 1000 pixels zit, is het bestand voor de huidige schermen eigenlijk te mager.

 

VOORBEREIDING FOTOBESPREEKAVOND, ONTVANGSTBEVESTIGING

De inleider van de fotobespreekavond leest de mailbox uit en gaat zich aan de hand van het ingezonden werk voorbereiden op de avond. Hij of zij stuurt een mailtje, dat de foto in goede ‘orde’ ontvangen is. Dat doen inleiders omdat in het verleden het inzenden wel eens fout gegaan is.

 

OPSLAG EN TOEGANKELIJKHEID VAN DE FOTO’S 

Foto’s die door leden worden gezonden naar het e-mailadres fotobespreken.beeldhoek@gmail.com, worden opgeslagen bij google. Direct na de fotobespreekavond, worden de foto’s, door de webbeheerder via de site, met een link (icoon) toegankelijk gemaakt. Foto’s van Fotobespreekavonden uit het verleden kun je hier vinden. Houdt er dus rekening mee dat eenmaal ingezonden foto’s voor het publiek te zien zullen zijn.

 

FOTO’S BEOORDELEN EN OPMERKINGEN BIJ EEN FOTO PLAATSEN

Als je inlogt met je eigen google account, kun je (op naam) opmerkingen plaatsen bij de ingezonden foto’s.

 

 

Tentoonstelling 45 jaar Beeldhoek in voorbereiding

Tentoonstelling 45 jaar Beeldhoek in voorbereiding

1024 683 Webmaster

Deze week is er door de tentoonstellingscommissie een eerste inventarisatie gedaan welke leden graag willen exposeren. De interesse onder de leden is mede bepalend voor de plaats en tijd van de expositie. Wordt vervolgd.

Bovenstaande foto is overigens een foto uit 2014 van Martien van der Els uit Someren. Martien was lange tijd lid van onze Fotokring. Ik kwam hem tegen op zoek naar een mooie foto die zich zou lenen als kop van een pagina.

Communicatie binnen de Fotokring

Communicatie binnen de Fotokring

1024 792 Alphons de Visscher

Beste Beeldhoekers,

al zo lang als de mensheid rondloopt op deze aardbol bestaat de behoefte met elkaar te communiceren. Stilaan werden ook de afstanden waarover men wilde communiceren steeds groter. We kennen allemaal de rooksignalen, de briefjes op de koelkast, rotstekeningen en vele andere oude vormen van communicatie.
Via de oude telefoon, telex en fax zijn we beland in een wereld waar communicatie op heel veel en ook heel snelle manieren kan plaatsvinden. E-mail, Messenger, Instagram en Whatsapp zijn gemeengoed geworden.
Ook binnen de Fotokring zijn we gezegend met deze moderne communicatiemiddelen.
Helaas hebben we als bestuur moeten constateren dat er ook wat wildgroei in de beschikbare middelen is ontstaan. Dat maakt het voor iedereen onduidelijker en zeker voor de digibeten onder ons.

De Fotokring wordt groter en actiever; ook buiten de reguliere clubavonden. Om de communicatie in goede banen te leiden en voor iedereen overzichtelijk te houden, vragen wij jullie de volgende regels in acht te nemen:
– afmelden voor een fotobespreekavond of doe-avond doe je via de daarvoor beschikbare knop op de website;
– een e-mail versturen aan alle leden van de fotokring doe je via de daarvoor beschikbare knop op de website;
– blijvende informatie deel je in het bloggedeelte van de website;
– de Whatsappgroep wordt alleen gebruikt voor snelle en korte vraagstellingen en mededelingen naar alle leden;
– in de Whatsappgroep worden geen reclame, sollicitaties en niet ter zake doende foto’s en afbeeldingen gedeeld.

We hopen op deze manier de communicatie tussen de leden overzichtelijk te houden en er voor te zorgen dat wij met zijn allen nog meer plezier kunnen beleven aan datgene waarvoor wij lid zijn van Fotokring Beeldhoek: Fotograferen!
Helpen jullie mee????

Overzicht tentoonstelling            Stephan Vanfleteren Antwerpen

Overzicht tentoonstelling Stephan Vanfleteren Antwerpen

676 1024 Mathy Heijmans

Tentoonstelling in het FOMU te ANTWERPEN
Van 25 October 2019 to 1 Maart 2020
Meer info: www.fomu.be

Hier een prachtig artikel over VanFleteren

Van fotokring Beeldhoek zijn er al een aantal leden naar toe geweest. De reis is meer als moeite waard!

Een mooi uitgebreid interview van deze fotograaf in Buitenhof, eind 2019

Optische illusie, een 2 richtingen portret maken

Optische illusie, een 2 richtingen portret maken

736 920 Mathy Heijmans

Gisteravond zaten we bij elkaar. Het was onze maandelijkse fotobespreekavond. Door Antoine werd de vraag gesteld hoe een bepaald portret nu was gemaakt. Onze bespreekavond (zoals wij die hebben) leent zich niet echt om in te gaan op de techniek die achter zo’n portret schuilgaat. Daar is het het te complex voor.

Wil je het goed doen, kost het wat voorbereiding, maar in principe is het maken van zo’n portret goed te doen. De start is twee mooie goede portretten en face en en profiel. Photoshop en de functies die het heeft v.w.b. het selecteren, de lagen en het aanpassen van de maat van het beeld zijn essentieel. Op youtube zijn hier diverse tutorials over te vinden.

Op Pinterest zijn mooie voorbeelden door Blumenfeld bij elkaar geplaatst. Als je het eenmaal een paar keer gedaan hebt, is het naar mijn idee niet moeilijk meer. Als ik dit schrijf, verplicht ik mezelf om er eens een te gaan maken. Dus… Ja ik breng er dit jaar een mee naar de fotokring. Misschien voor een aantal van ons ook een leuke uitdaging. Een instructiefilmpje vind je hieronder.

Optische illusie, een 2 richtingen portret maken

 

Van de nieuwe voorzitter

Van de nieuwe voorzitter

474 380 Alphons de Visscher

Na een kleine maand is het inmiddels wel ingedaald dat ik een nieuwe functie bekleed bij onze Fotokring. Ik leg de nadruk op “onze” omdat ik van mening ben dat de fotokring behalve een club is waar we een gezamenlijke hobby delen, ook een club mag zijn waar we sociale zaken delen.
In de afgelopen jaren hebben we dit, onder de bezielende leiding van Ben, zien groeien. We hebben samen steeds meer lief en ook leed gedeeld. Wat mij betreft moet dat zeker zo blijven en mag dat meer worden. 

Vorige week hebben we de eerste bestuursvergadering gehad in de nieuwe samenstelling. Een vruchtbaar overleg waarin de toekomst van de fotokring besproken is voor de langere maar zeker ook voor de kortere termijn.
Een belangrijke beslissing die we genomen hebben is ons ingegeven door het feit dat steeds meer leden elkaar ook buiten de club opzoeken en samen op fototocht gaan en activiteiten ondernemen. Een hele mooie ontwikkeling!
We willen dit gaan stimuleren door themagroepen in het leven te roepen. Hoe een en ander er uit moet gaan zien broeden we nog even op. Zodra er ontwikkelingen zijn horen jullie dat. Houd de website goed in de gaten!!

Als laatste spreek ik de hoop uit dat wij als formeel bestuur van de fotokring op de steun, het vertrouwen en de medewerking van de verschillende commissies en individuele leden kunnen blijven rekenen. Samen kunnen wij Fotokring Beeldhoek verder uitbouwen naar een gezellige vriendenclub waarin we een gezamenlijke hobby delen. 
Samen voor elkaar maar ieder op zijn eigen manier!!

Jullie nieuwbakken voorzitter