De Snelkookpan

beeldhoek
1024 728 Alphons de Visscher

Donderdag 30 maart stond de maandelijkse doe-avond in het teken van “afscheid”.
Tijdens “De Snelkookpan” gaan de leden individueel of in kleine groepjes op pad om in een heel kort tijdsbestek een fotografische invulling te geven aan een opdracht die ze kort van tevoren krijgen.
Aan het einde van de avond worden de ingebrachte foto’s beoordeeld op de manier  waarop invulling is gegeven aan de opdracht. De technische uitvoering van de foto’s laten we buiten de beoordeling. De tijd is immers te kort om ook hieraan nog te kunnen werken.

Uit de gemaakte foto’s is een foto van Sharon en Michel unaniem tot de beste van de avond gekozen.
Dame en heer, jullie eeuwige roem is een feit!

Dat voor het thema “Afscheid” is gekozen is niet helemaal toevallig.
Wij hebben op deze avond ook afscheid genomen van “In de Brouwerij” waar wij gedurende twaalf jaren te gast zijn geweest met onze clubavonden, tentoonstellingen en natuurlijk ook de seizoenafsluitingen op het terras.
Als dank aan Jan Eijsbouts (we vergeten uiteraard José niet) voor zijn goede zorgen kreeg hij uit handen van onze voorzitter, na de spreekwoordelijke toespraak natuurlijk, een blijvende herinnering aan deze tijd in de vorm van een prachtige afdruk van een foto die ook afscheid symboliseert. Deze foto is geheel vrijwillig beschikbaar gesteld door Frits Vossen.

Het einde van een tijdperk markeert ook een nieuw begin: vanaf 13 april vinden de clubavonden plaats in de zaal van “De Grutter”.
Deze zaal biedt wat meer ruimte en we hebben dan ook plaatsen voor nieuwe leden!

Author

Alphons de Visscher

Lid sinds 2011

All stories by: Alphons de Visscher