Sharon Dielissen

Lid van de fotokring sinds 2016

De fotograaf stelt zich voor… Het woord portfolio is een samenvoeging van de Latijnse woorden portare (dragen) en folium (vel papier). Naast de traditionele lederen map met foto’s vind je portfolio’s tegenwoordig op websites of iPad’s. Prints naast slideshows of powerpoints, al dan niet met tekst of geluid. Een fotograaf maakt een portfolio om zijn/haar beste foto’s te kunnen presenteren aan een klant of opdrachtgever. Een portfolio is een soort visuele pitch, een demonstratie. 

 

Een goed portfolio laat zien wie de fotograaf is (persoonlijkheid) en wat kan (stijl, kwaliteit). Het belang van een portfolio is nog altijd groot – en vaak doorslaggevend – als het gaat om het werven van nieuwe klanten (of het behouden van bestaande). Een portfolio maak je niet voor jezelf. Het moet anderen overtuigen van jouw kennis, ervaring en kwaliteit; het moet de aandacht vangen en vasthouden. Na het zien van je portfolio moet de klant het vertrouwen hebben dat jij de beste fotograaf bent voor de opdracht.

Eigenlijk zou je voor iedere klant of opdracht een speciaal samengesteld portfolio moeten maken, een portfolio dat naadloos aansluit op de wensen en verlangens van degene die het ziet. In de praktijk kan dat helaas vaak niet. Soms is er geen tijd voor of weet je niet precies wat de klant wil. En als hij via je website je portfolio bekijkt dan weet je dat meestal niet eens.

Los van het medium, de vorm of de inhoud moet je bij het samenstellen van je portfolio altijd aandacht besteden aan:

  • Stopkracht (stopping power)
  • Ritme (flow)
  • Sfeer (tone of voice)
  • Selectie
  • Structuur

Om de aandacht te vangen en de kijker direct op scherp te zetten, moet de eerste foto van het portfolio stopkracht hebben: positief opvallen. Het ritme moet zorgen dat de aandacht behouden blijft. Zorg voor voldoende natuurlijke afwisseling en verrassing. Vermijdt herhaling en maak scherpe keuzes. De sfeer van je portfolio zegt iets over je karakter en persoonlijkheid. Een authentieke uitstraling, die aansluit bij je andere uitingen (huisstijl, website) en je eigen gedrag, wekt vertrouwen.

Bij de selectie van de foto’s is kwaliteit het belangrijkste criterium. Bij twijfel: foto niet kiezen. Maar het tegenovergestelde geldt ook: als een foto met kop en schouders boven de andere uitsteekt: niet selecteren, want hij benadrukt alleen de mindere kwaliteit van de andere foto’s. Alleen het beste werk is goed genoeg voor je portfolio, maar overdrijf het niet: minder is ook hier meer. Als een klant teveel foto’s moet bekijken, verslapt zijn aandacht. Bovendien duidt het zeker niet op veel zelfvertrouwen.

Een heldere structuur helpt bij het vasthouden van de aandacht. Een indeling in ‘hoofdstukken’, het groeperen van foto’s op formaat (staand, liggend), genre (portret, landschap, stilleven, reportage) of onderwerp maakt op de kijker een georganiseerde indruk en bewijst dat je tijd en aandacht aan je portfolio hebt besteed.

Tip:

  • Laat alleen zien waar je echt goed in bent
  • Zorg voor een perfecte presentatie en afwerking (oog voor detail)

Mijn portfolio

Iets over mijn foto’s…

Tot slot...

Benieuwd naar mijn activiteiten bij deze fotokring? Kijk dan even naar mijn berichten. Mocht je contact met we willen, stuur dan een mailtje.