Commissie wedstrijden

2020

Wedstrijdcoördinator

Het organiseren van de deelname aan de bondsfotowedstrijd is in handen van een wedstrijdcoördinator. Gedurende het jaar worden tijdens de Fotokringavonden de highlights binnen het fotoaanbod verzameld. De coördinator communiceert hierover in december. Tijdens de jaarvergadering is besloten in 2021 niet mee te doen aan de bondsfotowedstrijd.

Selectiecommissie bondsfotowedstrijd 2019

Er worden voor de jaarlijkse bondsfotowedstrijd tien foto’s geselecteerd. Het aanbod aan foto’s is groot. De selectie dient zorgvuldig en liefst neutraal plaats te vinden. Selecteren doen we tegenwoordig digitaal. De leden van de selectiecommissie en de bondscoördinator waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de keuzes in 2018-2019. In dat jaar selecteerden: Jo, Frits, Will, Peter, Harry, Huub, Mathy, Harald, Kristel en Ton.

Verzorgen prints en inzending

De geselecteerde foto’s worden door of onder verantwoordelijkheid van de coördinator in eenzelfde format opgemaakt. We willen als fotokring de foto’s netjes aan de fotobond presenteren en indruk maken.  De geprinte foto’s worden bij één drukker professioneel geprint en opgeplakt. De drukker behoort toe te zien op de juiste kleurruimte bij het printen van de foto’s, maar de coördinator doet hier vooraf navraag naar.

De coordinator draagt zorg voor inzending en retourzending van en naar de fotobond. Binnen fotokring Beeldhoek is tijdens de jaarvergadering afgesproken dat de prints van de drie hoogst scorende foto’s, worden betaald door de fotokring. De overige printkosten komen voor rekening van de deelnemers. De winnende foto’s krijgen een plaatsje in onze eregallerij.

 

De uitslag bondsfotowedstrijd 2019

De uitslag van de bondsfotowedstrijd komt in de regel eind februari. In 2019 werd sinds jaren weer een bijzonder goed resultaat behaald. We behaalden drie stickers! Landelijk namen we plaats op positie 31 met 215 punten. In totaal deden er dit jaar 164 clubs mee. Er werden er 1600 foto’s ingezonden. Rob Fritsen kreeg de meeste eer en ontving een zilveren sticker, waardoor hij landelijk eindigde op plaats 10. Zijn foto kreeg 26 punten. Cor Franssen en Huub Janssen hadden beiden brons (plaats 187) met 23 punten! Super!

 

Commissie wedstrijden is vacant!

 

 

 

Bekijk de winnende foto’s van 2019