De rode draad in 2020

Hoe werkt het?

De Rode Draad kan van start.

De afspraken:

 •  we werken met 2 rode draden parallel (RD1 en RD2)
 • de eerste deelnemer krijgt 2 foto’s (foto RD1-1 en RD1-2 of RD2-1 en RD2-2 afhankelijk van de groep)
 •  hij / zij maakt een vervolgfoto die met de eerste 2 foto’s een serie vormt
  en geeft de foto de bestandsnaam volgens de deelnemerslijst
 •  deze vervolgfoto en foto RD1-2 of RD2-2  stuurt hij / zij door naar:
  – de volgende deelnemer en
  – naar doecommissie@gmail.com 
 •  deelnemer 2 maakt een foto die met de ontvangen foto’s een serie vormt en geeft deze de bestandsnaam volgens de deelnemerslijst.
 •  deelnemer 2 stuurt de foto die hij / zij heeft ontvangen en de gemaakte foto door naar
  – de volgende deelnemer op de lijst en
  – naar doecommissie@gmail.com
 •  dit herhaalt zich
 •  je hebt 2 weken om je foto te maken en door te sturen.
  Ben je te laat, dan benadeel je de volgende fotograaf die heeft dan minder tijd.

Volgende wissel van fotografen, volgens lijst over....

Wie doen er mee?

 • Zie hier de deelnemerslijst
 • Wisselen mag, wel zelf regelen, eind januari ligt de volgorde definitief vast.
 • Doorgeven aan de doe-commissie (Frits).

Uitleg

 • In de deelnemerslijst staat:
  – Naam deelnemer
  – Groep 1 of 2
  – datum waarop je de foto’s ontvangt
  – de bestandsnaam van de foto die je zelf maakt
  – emailadres van de volgende deelnemer
   hier stuur je de foto die je hebt ontvangen en de foto die je hebt gemaakt naartoe

Presentatie:

 • Ieder brengt zijn eigen foto mee. 
 • Eisen aan de foto: formaat 20×30 en het nr op de achterkant vermelden!
 • We bespreken op papier
 • Laatste bijeenkomst van 2020

Vragen?

Laat het mij weten. Succes!

Frits Vossen