Introductie

Fotokring Beeldhoek

De Fotokring

Fotokring beeldhoek is een fotoclub. De leden delen hun belangstelling voor fotografie. Die belangstelling vindt zijn basis in het feit dat ze zelf fotograferen. Ieder doet dat op zijn eigen manier.

De intensiteit waarmee, en de invalshoek van waaruit gefotografeerd wordt, wisselt van persoon tot persoon.

Omdat je fotografeert, en geïnteresseerd bent in het medium fotografie als creatieve uitingsvorm, kun je veel plezier beleven aan een fotoclub.

Bijeenkomsten…

Fotokring Beeldhoek komt in beginsel twee keer per maand bij elkaar. De 1e bijeenkomst van de maand staat in het teken van het leren en het doen.
De andere bijeenkomst staat in het teken van het bespreken van foto’s.

Alle bijeenkomsten staan gewoonlijk op de donderdagavond gepland.

https://fotobond.nl

Activiteiten...

De maandelijkse fotobespreekavond vormt de ruggengraat van de fotokring. Tijdens de fotobespreking word je in de gelegenheid gesteld om je foto’s ter bespreking te tonen. Ook neem je op die avonden kennis van het werk van je mede fotokringleden.

Een andere avond staat in het teken van het doen en het leren. Op die bijeenkomst worden technische thema’s uit de fotografie bij de horens gevat of worden opdrachten uitgewerkt en besproken.

In het jaarprogramma, dat steeds in samenspraak met alle leden tot stand komt, wordt daarnaast ruimte gemaakt voor zaken die de leden inbrengen. Min of meer vaste onderdelen zijn daarin het traditionele clubweekend, of de clubtentoonstelling. Er worden fotografen uitgenodigd voor presentaties van hun werk, of er worden bezoeken georganiseerd bij bevriende fotoclubs. Er wordt gezamenlijk deelgenomen aan fotowedstrijden. Benadrukt moet worden dat met de bijeenkomsten geen cursus geboden wordt.

Fotokring Beeldhoek is aangesloten bij de Bond voor Nederlandse AmateurFotografen Verenigingen, de Fotobond BNAFV.

de FOTOBOND is er voor jou!

Elk lid van de fotokring is ook lid van de Fotobond, en kan deelnemen aan alle activiteiten, en gebruik maken van de diensten die de bond biedt.