Nieuwe afspraken

Nieuwe afspraken
559 318 Alphons de Visscher

Beste Beeldhoekers,
het zal jullie niet ontgaan zijn dat in het afgelopen anderhalf jaar veel dingen zijn veranderd en dat veel bedrijven op allerlei manieren hebben geprobeerd het hoofd boven water te houden.
Zo ook onze gastgever De Grutter. Gelukkig hebben zij het gered met de nodige aanpassingen.
Op verzoek van de eigenaren en de leidinggevenden van De Grutter zijn wij met hen in gesprek gegaan om te kijken of wij als fotokring ons zouden kunnen aanpassen aan hun gewijzigde strategie.
Dat heeft er toe geleid dat we enkele wijzigingen in onze clubavonden hebben doorgevoerd voor zo ver deze avonden bij De Grutter plaatsvinden.

De reguliere clubavonden blijven op donderdag!
De inloop en het eerste kopje koffie (of thee of wat dan ook) is vanaf 19.30 uur.
Start van de avond is om stipt 19.45 uur.
Er zal geen fysieke pauze meer zijn waarin we met zijn allen naar beneden gaan. Indien daar behoefte aan is kunnen we een drankje in de zaal laten serveren.
De avond, bespreking, eindigt om 22.00 uur.
Daarna kunnen degenen die dat willen nog in de bar een drankje nuttigen tot maximaal 23.00 uur. De medewerkers van De Grutter geven aan wanneer het tijd is om een laatste drankje te bestellen.
De Grutter sluit haar deuren om 23.00 uur.

Het staat natuurlijk iedereen vrij om na 23.00 uur te verkassen naar een andere locatie om daar de nazit voort te zetten.

Met deze afspraken continueren wij de relatie met De Grutter die ons graag als gasten blijven zien.

2 comments
  • Webmaster

    Ik denk inderdaad ook, zoals Ben zich hiervoor al afvraagt dat we het aantal foto’s wat een kringlid mee kan brengen moeten beperken. Feitelijk was is dit al geregeld. De inleiders van de fotobespreekavond hebben hier n.l. de regie. Dit kan Alphons meenemen in zijn uitleg.

Comments are closed.