Van de nieuwe voorzitter

Van de nieuwe voorzitter
474 380 Alphons de Visscher

Na een kleine maand is het inmiddels wel ingedaald dat ik een nieuwe functie bekleed bij onze Fotokring. Ik leg de nadruk op “onze” omdat ik van mening ben dat de fotokring behalve een club is waar we een gezamenlijke hobby delen, ook een club mag zijn waar we sociale zaken delen.
In de afgelopen jaren hebben we dit, onder de bezielende leiding van Ben, zien groeien. We hebben samen steeds meer lief en ook leed gedeeld. Wat mij betreft moet dat zeker zo blijven en mag dat meer worden. 

Vorige week hebben we de eerste bestuursvergadering gehad in de nieuwe samenstelling. Een vruchtbaar overleg waarin de toekomst van de fotokring besproken is voor de langere maar zeker ook voor de kortere termijn.
Een belangrijke beslissing die we genomen hebben is ons ingegeven door het feit dat steeds meer leden elkaar ook buiten de club opzoeken en samen op fototocht gaan en activiteiten ondernemen. Een hele mooie ontwikkeling!
We willen dit gaan stimuleren door themagroepen in het leven te roepen. Hoe een en ander er uit moet gaan zien broeden we nog even op. Zodra er ontwikkelingen zijn horen jullie dat. Houd de website goed in de gaten!!

Als laatste spreek ik de hoop uit dat wij als formeel bestuur van de fotokring op de steun, het vertrouwen en de medewerking van de verschillende commissies en individuele leden kunnen blijven rekenen. Samen kunnen wij Fotokring Beeldhoek verder uitbouwen naar een gezellige vriendenclub waarin we een gezamenlijke hobby delen. 
Samen voor elkaar maar ieder op zijn eigen manier!!

Jullie nieuwbakken voorzitter

Author

Alphons de Visscher

Lid sinds 2011

All stories by: Alphons de Visscher
1 comment

Comments are closed.