Commissies

Fotokring Beeldhoek

De fotokring functioneert niet zonder de inzet van de leden. Voor een aantal zaken en activiteiten zijn commissies gevormd. Zij zorgen voor de invulling van het jaarlijkse programma. De commissies zorgen er ook voor dat alle afspraken worden nagekomen en de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 

 

Commissie Fotobespreekavond

Tijdens de Fotobespreekavonden proberen we alle foto’s met aandacht en respect voor de maker te bespreken. We gaan op zoek naar de boodschap. Met de Fotobespreekavonden streven we er om onze fotografie naar een hoger niveau te brengen.

 

Doe-commissie

De leden van de Commissie Doe-activiteiten zijn verantwoordelijk voor de invulling van de meeste Doe-activiteiten. Een belangrijk deel van de Doe-activiteiten betreft de Doe-avonden. Doe-avonden zijn erop gericht om samen met de leden iets te ondernemen of om op basis van de wensen van kringleden te komen tot een voor alle leden interessante invulling van een jaarprogramma. Zij coördineren de doe activiteiten en voeren deze over het algemeen ook uit. Zij doen dat al of niet samen met andere leden. Centraal staan de gemeenschappelijke wensen en het plezier aan de fotografie.

 

Technische Commissie

De Technische commissie is belast met onderzoek naar opslag en staat van onderhoud, overzicht en onderhoud van materialen en het doen van voorstellen aan het bestuur m.b.t. kosten, afschrijving & evt. nieuwe aanschaf

 

Tentoonstellingscommissie

De tentoonstellingscommissie gaat als als daar tijdens de jaarvergadering positief over wordt beslist aan de slag met het organiseren van een tentoonstelling. Tijdens de jaarvergadering hebben de navolgende personen zich hiervoor opgegeven:

 

Wedstrijdcommissie

Het organiseren van de deelname aan wedstrijden is in handen van een coördinator. Gedurende het jaar worden door hem tijdens de Fotokringavonden de highlights binnen het fotoaanbod verzameld. Hij communiceert hierover in december. De drie topfoto’s worden betaald door de fotokring. Deze foto’s krijgen een ereplaats op deze website.

 

Commissie Fotoweekend 2020

De commissie Fotoweekend organiseert ieder jaar in het weekend rond 1 oktober het fotoweekend. Het weekend staat open voor iedereen die van fotograferen en gezelligheid houdt. Dus ook partners.

 

Commissie website

De commissie website beheert en onderhoud deze website. Zij zijn verantwoordelijk voor de menustructuur, pagina’s en content van de vereniging.  Bij problemen of vragen van het kringlid, over hoe content te plaatsen, zoekt de commissie naar oplossingen. De structuur, inhoud resp. aanbod wordt afgestemd met het bestuur en de leden.