Bericht van de voorzitter

683 1024 Alphons de Visscher

Beste leden,

langzaam maar zeker komt het einde van het jaar in zicht. Een bewogen jaar waarin iedereen zich op vele vlakken heeft moeten aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden.
Een jaar dat zo’n twaalf maanden geleden begon zoals vele jaren daarvoor met het uitwisselen van goede wensen en een blik naar de toekomst. Niemand had toen kunnen bevroeden wat ons een paar maanden later te wachten zou staan.
Niemand had ook verwacht dat de ontstane crisis zo veel impact zou hebben op het reilen en zeilen van de fotokring.
Tijdens de jaarvergadering in januari hebben we plannen gesmeed voor het nieuwe verenigingsjaar. Nieuwe activiteiten door onze doe-commissie, bespreekavonden door de bespreekcommissie, plannen voor een clubtentoonstelling, plannen voor uitstapjes en het jaarlijkse fotoweekend. Alles werd op van de ene op de andere dag gedwarsboomd door de crisis.
Koortsachtig bestuursoverleg volgde:
“Hoe gaan wij hier mee om?”
“Moeten we de activiteiten stilleggen?”
“Zijn wij een risicogroep?”
“Hoe gaan we communiceren binnen de kring?”
“Hebben we andere mogelijkheden om de activiteiten in te vullen?”
“Wat zegt en adviseert de fotobond?”
“Hoe gaat dit bij andere fotoclubs?”
En nog veel meer vragen kwamen op ons af.

Door de inzet van de leden van de verschillende commissies binnen de fotokring werden er al snel oplossingen gevonden om toch actief bezig te zijn met fotografie en het contact met de andere leden te onderhouden. Commissies kunnen bedenken en uitvoeren wat ze willen maar zonder de medewerking en inzet van de leden komt er niks van de grond.
Geweldig hoe vanaf het eerste moment alle leden de uitdagingen zijn aangegaan en foto’s hebben gedeeld, de rode draad hebben laten doorlopen en via de moderne communicatiekanalen het contact met elkaar hebben onderhouden. Leden zijn er ook in kleinere groepen op uit geweest om samen de hobby te beoefenen.
Dit alles laat zien hoe hecht onze fotokring is en dat wij ons niet door een crisis uit het veld laten slaan. Het is een eer om voorzitter te zijn van deze mooie groep.

Natuurlijk hebben we ook mindere momenten gehad het afgelopen jaar. Sommigen van ons kunnen door voortschrijdende leeftijd niet alles meer meedoen of moeten clubavonden voortijdig verlaten. De gezondheid van Jef is achteruit gehold en dat heeft hem doen besluiten zijn lidmaatschap van de fotokring te beëindigen.
Het absolute dieptepunt van afgelopen jaar was het overlijden van Heleen wat we min of meer allemaal meegemaakt hebben tijdens de online bespreking van de rode draad.

Zoals gebruikelijk binnen een vereniging hebben enkele leden om uiteenlopende redenen besloten hun lidmaatschap te beëindigen. Hierdoor is er ruimte gekomen voor nieuwe aanwas binnen de kring die voor een deel al weer ingevuld is.

De komende jaarvergadering zal online plaatsvinden. We mogen helaas tegen die tijd elkaar nog niet de hand schudden.
Ik heb echter goede hoop dat we binnen afzienbare tijd weer gezellig fysiek bij elkaar kunnen komen om dat te doen wat we graag doen en waar we goed in zijn: Fotografie.