De rode draad in 2023

rodedraad
472 323 Webmaster

Op 2 maart starten we weer met de rode draad.

Zie bijlage met uitleg van de rode draad en de deelnemerslijst.
We hebben jullie ingedeeld in 2 groepen, groep RD1 en RD2.
In de deelnemerslijst staat in welke groep je zit en aan wie en hoe je jouw foto’s moet doorsturen.
De eerste deelnemer van beide groepen krijgt op 2 maart de 2 start foto’s.
Iedereen krijgt 2 weken de tijd om de volgende foto te maken en door te sturen.
Stuur de foto’s op tijd door anders heeft de volgende deelnemer minder tijd om een foto te maken.

Vragen?
Laat het weten. Succes!

Frits Vossen
Namens de Doecommissie

1 comment

Leave a Reply