Privacybeleid Fotokring Beeldhoek 2019

Het bestuur van fotokring Beeldhoek heeft dinsdag 22 mei 2018 overleg gehad. Een van de onderwerpen daarbij was privacy. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij als fotokring vinden privacy belangrijk en ondersteunen de gedachte dat privacy dient te worden gerespecteerd. Wij voldoen graag aan de wettelijke eisen. We verwerken daarom niet meer informatie dan strikt noodzakelijk is. Dat geldt voor het bestuur, de leden van de fotokring voor wat betreft het door hun aangeboden werk, de goede werking en de uitingen op de website.

We maken dit expliciet met deze verklaring en ons privacyreglement. Het bestuur heeft in 2018 een privacyreglement opgesteld. U vind dit op deze website. Dit reglement is zoveel mogelijk analoog aan het model van de Fotobond. Voor de verwerking van gegevens zijn er z.g. verwerkersovereenkomsten. Deze zijn opgesteld voor de webbeheerder, secretaris en penningmeester van deze fotokring. In de kern gaat het in deze overeenkomsten erom, dat we hierin opschrijven, waarom bepaalde gegevens nodig zijn. Dat we deze gegevens zorgvuldig beheren en hoe deze gegevens worden verwerkt. Voor het lidmaatschap van de Fotokring is het noodzakelijk dat het adspirant lid van de Fotokring een ‘Toestemming gegevensverwerking en Verklaring van vrijwaring Fotokring BEELDHOEK’ ondertekend.

Het bestuur