Commissie Bondsfotowedstrijd

2023

De Bondsfotowedstrijd

De Bondsfotowedstrijd is een wedstrijd met afgedrukte foto’s.  Het streven is om als fotokring of fotoclub zo hoog mogelijk te eindigen. De foto’s worden individueel geklasseerd, dus ook binnen de kring zien we een top 3. Soms staan deelnemers op een gedeelde 1e, 2e of 3e plaats. Elke club kan maximaal 10 foto’s insturen, van maximaal 5 leden. Per lid mogen er maximaal 2 foto’s worden ingezonden. Lees hier meer.

 

Wedstrijdcoördinator

Het organiseren van de deelname aan de bondsfotowedstrijd is in handen van een wedstrijdcoördinator. In principe worden gedurende het jaar tijdens de Fotokringavonden de highlights binnen het fotoaanbod verzameld. De coördinator communiceert hierover als hij start met de voorbereidingen. Tijdens de jaarvergadering van 2023 is besloten in 2023 weer mee te doen aan de bondsfotowedstrijd!

Cor Fransen is wedstrijdcoördinator en Mathy Heijmans doet het digitale werk. De tijd dringt, dus aan de slag!

(13 januari 2023)

Selectiecommissie bondsfotowedstrijd 2023

Er worden voor de jaarlijkse bondsfotowedstrijd tien foto’s geselecteerd. Het aanbod aan foto’s is groot. De selectie dient zorgvuldig en neutraal plaats te vinden. Selecteren doen we digitaal. Het selecteren doen alle leden dit jaar samen. 

Verzorgen prints en inzending

 

 

De geselecteerde foto’s worden door of onder verantwoordelijkheid van de coördinator in eenzelfde format opgemaakt. We willen als fotokring de foto’s netjes aan de fotobond presenteren en indruk maken.  De geprinte foto’s worden bij één drukker professioneel geprint en opgeplakt. De drukker behoort toe te zien op de juiste kleurruimte bij het printen van de foto’s, maar de coördinator doet hier vooraf navraag naar.

De coordinator draagt zorg voor inzending en retourzending van en naar de fotobond. Binnen fotokring Beeldhoek is tijdens eerdere  jaarvergaderingen afgesproken dat de prints van de drie hoogst scorende foto’s, worden betaald door de fotokring. De overige printkosten komen voor rekening van de deelnemers. Deelnemers dienen hier rekening mee te houden! De winnende foto’s krijgen een plaatsje in onze eregallerij

 

De uitslag bondsfotowedstrijd 2023

De uitslag van de bondsfotowedstrijd komt in de regel eind februari.

 

NB: In 2019 werd sinds jaren weer een bijzonder goed resultaat behaald. We behaalden drie stickers! Landelijk namen we plaats op positie 31 met 215 punten. In totaal deden er dit jaar 164 clubs mee. Er werden er 1600 foto’s ingezonden. Rob Fritsen kreeg de meeste eer en ontving een zilveren sticker, waardoor hij landelijk eindigde op plaats 10. Zijn foto kreeg 26 punten. Cor Franssen en Huub Janssen hadden beiden brons (plaats 187) met 23 punten! Super!

 

 

 

Bekijk de winnende foto’s van 2022