Commissie Fotoweekend

Vrijdag 22, 23 en 24 september 2023

Wisselende omgeving en accommodatie

Het is sinds 1990 traditie dat de fotokring jaarlijks een fotoweekend organiseert. De commissie Fotoweekend neemt in het begin van het kalenderjaar, direct na de jaarvergadering het initiatief om te komen tot een keuze van de omgeving en een passende accommodatie.

 

Wie, wanneer en kosten

Het weekend vindt jaarlijks plaats rond 1 oktober. In 2023 is het gepland op 22, 23 en 24 september. Het is belangrijk dat de mensen die zich in het begin van het jaar opgeven, zich ook financieel daadwerkelijk committeren. Op basis van die opgave wordt betaalbare accommodatie gezocht. Bij de keuze van de accommodatie is het belangrijk dat we als groep bij elkaar kunnen zitten en de eventuele resultaten op de zaterdagavond kunnen bespreken. De kosten worden naar rato verdeeld. Het weekend staat open voor iedereen die van fotograferen en gezelligheid houdt. Partners zijn van harte welkom! Aanvullende informatie vindt u hier.

Marie-José en René organiseren dit jaar het fotoweekend (jaarvergadering 2023).

Door de organisatie komt nog met nadere informatie.