Commissie Bondsfotowedstrijd

2024

De Bondsfotowedstrijd

De Bondsfotowedstrijd is een wedstrijd met afgedrukte foto’s.  Het streven is om als fotokring of fotoclub zo hoog mogelijk te eindigen. De foto’s worden individueel geklasseerd, dus ook binnen de kring zien we een top 3. Soms staan deelnemers op een gedeelde 1e, 2e of 3e plaats. Elke club kan maximaal 10 foto’s insturen, van maximaal 5 leden. Per lid mogen er maximaal 2 foto’s worden ingezonden. Lees hier meer.

Wedstrijdcoördinator

Het organiseren van de deelname aan de bondsfotowedstrijd is in handen van een wedstrijdcoördinator. In principe worden gedurende het jaar tijdens de Fotokringavonden de highlights binnen het fotoaanbod verzameld. De coördinator communiceert hierover als hij start met de voorbereidingen. Tijdens de jaarvergadering van 2024 is besloten in 2024 weer mee te doen aan de bondsfotowedstrijd!

Cor Fransen is wedstrijdcoördinator en Peter Stevens doet het digitale werk. De tijd dringt, dus aan de slag! (11 januari 2024)

Selectiecommissie bondsfotowedstrijd 2024

Er worden voor de jaarlijkse bondsfotowedstrijd tien foto’s geselecteerd. Het aanbod aan foto’s is groot. De selectie dient zorgvuldig en evenwichtig plaats te vinden. Selecteren wordt dit jaar gedaan door Cor Franssen en Peter Stevens

Verzorgen prints en inzending

De geselecteerde foto’s worden door of onder verantwoordelijkheid van de coördinator in eenzelfde format opgemaakt. We willen als fotokring de foto’s netjes aan de fotobond presenteren en indruk maken.  De geprinte foto’s worden bij één drukker professioneel geprint en opgeplakt. De drukker behoort toe te zien op de juiste kleurruimte bij het printen van de foto’s, maar de coördinator doet hier vooraf navraag naar.

De coordinator draagt zorg voor inzending en retourzending van en naar de fotobond. Binnen fotokring Beeldhoek is tijdens eerdere  jaarvergaderingen afgesproken dat de prints van de drie hoogst scorende foto’s, worden betaald door de fotokring. De overige printkosten komen voor rekening van de deelnemers. Deelnemers worden voorafgaand aan de inzending hierover benadert en dienen rekening te houden met de kosten! De winnende foto’s krijgen een plaatsje in onze eregallerij

 

De uitslag bondsfotowedstrijd 2024

De uitslag van de bondsfotowedstrijd komt in de regel eind februari.

Bekijk de winnende foto’s van 2022