Penningmeester

Financiën FK Beeldhoek

Betalen lidmaatschap

  • Lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld (iedereen ontvangt een tikkie of betaalverzoek).
  • Voor 2024 is het lidmaatschap vastgesteld op  € 100,00
  • Om veiligheidsredenen wordt het banknummer hier niet vermeld.
  • Lidmaatschapskosten zijn minimaal gelijk aan de kosten lidmaatschap fotobond
  • Fotokring draagt voor elk lid de lidmaatschapskosten van de fotobond

Indienen rekeningen

  • Rekeningen worden alleen per bank voldaan.
  • Voorgaand aan verrekening dient foto van nota of nota te worden ingeleverd bij de penningmeester.

Inkomsten bij Fotografiecafé en andere activiteiten

  • Inkomsten worden alleen per bank gestort.

Financiële verantwoording activiteiten

  • Jaarlijks bij de jaarvergadering aan de leden