Fotobespreekavonden

Fotokring Beeldhoek

De Voorzitter opent de avond...

Fotobespreken

Aan het begin van een fotobespreekavond maakt de voorzitter, als daar aanleiding toe is, gebruik van de mogelijkheid om enkele zaken kort te bespreken. Daarna neemt de inleider het van de voorzitter over en gaat hij aan de slag met het inleiden van de bespreking. Hij probeert zoveel mogelijk verschillende mensen het woord te geven.

De inleider bereid zich voor op de avond, laat weten hoeveel foto’s er ingezonden zijn en heeft een ordening aangebracht. Hij geeft aan hoeveel foto’s daadwerkelijk besproken zullen worden. Tijdens de bespreking is er in de regel een pauze van 15 minuten.

Van elk lid  wordt in principe 1 foto besproken. Foto’s worden alleen besproken als de maker aanwezig is. De fotokring heeft maximaal dertig leden en dat is ook meteen het maximum aan foto’s wat we willen en kunnen bespreken.

We hebben geleerd dat bij 2 x 10 foto’s het werk met voldoende aandacht kan worden besproken. We streven er naar dat we zo rond 22.15 uur het bespreek-deel van de avond afronden. Als het aanbod beperkt is (minder dan 20) kunnen er eventueel meer foto’s van dezelfde maker(s) worden getoond. De inleider maakt hier de selectie.

De do's en dont's bij onze fotobespreekavond: