Commissie Website

Fotokring Beeldhoek

De commissie website beheert, onderhoud en ontwikkelt deze website. Zij is verantwoordelijk voor de goede werking en algemene content (menustructuur, pagina’s, portfolio’s Gallery’s). Op verzoeken of vragen van het kringlid, over hoe content te plaatsen of te wijzigen, zoekt zij naar oplossingen. De structuur, inhoud resp. het aanbod binnen de website wordt periodiek afgestemd met het bestuur en de leden.