De rode draad in 2023

We zijn weer begonnen met de rode draad!

Wat zijn de spelregels?

Zie bijlage met uitleg van de rode draad en de deelnemerslijst.
We hebben jullie ingedeeld in 2 groepen, groep RD1 en RD2.

In de deelnemerslijst staat in welke groep je zit en aan wie en hoe je jouw foto’s moet doorsturen.
De eerste deelnemer van beide groepen krijgt op 2 maart de 2 start foto’s.
Iedereen krijgt 2 weken de tijd om de volgende foto te maken en door te sturen.
Stuur de foto’s op tijd door anders heeft de volgende deelnemer minder tijd om een foto te maken.

Vragen?
Laat het weten. Succes!

Frits Vossen
Namens de Doecommissie

Volgende wissel van fotografen, volgens lijst over....

 

 • Wisselen mag, wel zelf regelen, eind januari ligt de volgorde definitief vast.
 • Doorgeven aan de doe-commissie (Frits).

Uitleg

 • In de deelnemerslijst staat:
  – Naam deelnemer
  – Groep 1 of 2
  – datum waarop je de foto’s ontvangt
  – de bestandsnaam van de foto die je zelf maakt
  – emailadres van de volgende deelnemer
   hier stuur je de foto die je hebt ontvangen en de foto die je hebt gemaakt naartoe

Presentatie:

 • Ieder brengt zijn eigen foto mee. 
 • Eisen aan de foto: formaat 20×30 en het nr op de achterkant vermelden!
 • We bespreken op papier
 • Laatste bijeenkomst van 2020

Vragen?

Laat het mij weten. Succes!

Frits Vossen