Fotokring Beeldhoek

Asten - Someren

Opdracht 7: Lange sluitertijd

1024 683 Webmaster

Beste leden,

Vanaf vandaag tot 3 maart loopt opdracht 7 met als onderwerp : “de lange sluitertijd”.

We hopen weer op jullie enthousiaste deelname. Je kunt je foto’s op de website van de Beeldhoek geplaatst krijgen via deze link.

We hanteren bij de inzendingen de volgende voorwaarden: 

  • Je mag oude foto’s inzenden, echter niet die al eerder vertoond zijn op foto bespreek avonden.
  • Over 2 weken mag elk clublid maximaal 3 likes uitdelen.
Doe commissie digitaal

Nieuwe opdrachten Pixelpeople voorjaar 2021

1024 683 Webmaster

Beste mensen,

We willen we jullie alvast inkijk geven over de volgende reeks opdrachten. Dan heb je meer tijd en kun je anticiperen op de volgende opdrachten.

Het schema is als volgt:

  • Opdracht 7: 17-02 t/m 03-03:  Lange sluitertijd, beweging in het beeld te zien.
  • Opdracht 8: 03-03 t/m 17-03: petfles, plastic zakje 
  • Opdracht 9: 17-03 t/m 31-03:  ontluikende lente 
  • Opdracht 10: 31-03 t/m 14-04:  portretfoto, met toestemming van het model. 
  • Opdracht 11: 14-04 t/m 28-04: architectuur foto 
  • Opdracht 12: 28-04 t/m 12-05: Food fotografie: zet je tanden  er maar erin!!!

En allemaal maar hopen dat we elkaar dit voorjaar toch weer een keer in levende lijve mogen begroeten bij de Grutter. Veel succes allemaal,

Groetjes van Petra namens de Doe-commissie.

WhatsApp Image 2019-06-15 at 23.07.13

Nieuwe leden in WhatsAPP groep

1024 575 Webmaster

Beste Thea, Thom en Mark,
zoals jullie op jullie telefoon hebben gemerkt  heb ik jullie toegevoegd aan onze Whatsapp groep. Dit is een sneller medium als de mail.  Deze WhatsApp groep bevat alle leden van de. Mailen doen we alleen als het echt nodig is. In de WhatsApp groep kunnen ook links geplaatst worden.

Namens alle leden heet ik jullie van harte welkom in onze Fotokring.

Jammer genoeg kunnen we nu niet persoonlijk met elkaar kennis maken, maar ik ben er van overtuigd dat dat op korte termijn zeker gaat gebeuren.

In deze WhatsApp groep delen wij met de leden alles wat met de Fotokring of met fotografie in het algemeen te maken heeft. Zo kun je vragen stellen, interessante artikelen delen, oproepjes doen voor gezamenlijke uitstapjes, tips geven en vragen en nog meer. Deze groep geeft jullie ook de gelegenheid, zij het op afstand, kennis te maken met de andere leden van de kring.

Ik heet jullie, mede namens de andere leden van het bestuur, welkom in onze gezellige kring en heel veel fotoplezier!

Alphons, voorzitter.

Ik heet jullie, mede namens de andere leden van het bestuur, welkom in onze gezellige kring en heel veel fotoplezier!

Alphons, voorzitter.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Pixelpeople, Opdracht 6: Non-verbale communicatie

1024 819 Webmaster

Periode van uitvoering: 28 januari tot en met 10 februari 

Pixelpeople, Doe opdracht thema: Non-verbale communicatie. 

Non-verbale communicatie. Met non-verbale communicatie bedoelt men elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of levende wezens via niet-talige signalen of tekens: `zonder woorden`.

Maak een foto die een vorm van non-verbale communicatie uitbeeldt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: uiterlijk; kleding; kleur; lichaamshouding; praten met handen en voeten; van je gezicht aflezen; de ogen zijn de spiegel van de ziel, etc.

Naar het album van opdracht 6

Beste pixelpeople

1024 768 Doortje Vervoordeldonk

Tot 14 januari houden we Kerstvakantie maar omdat opdracht 5 wat voorbereiding kan vragen geven we jullie deze opdracht nu al door. Foto’s mbt opdracht 5 kun je plaatsen vanaf 14 januari.

Opdracht 5 MINIATUUR.
Maak een miniatuurfoto. Kijk voor inspiratie eens bij de fotograaf Tabaks Tatsuya via Instagram, Pinterest of Google. Dit is om je een indruk te geven. Uiteraard staat het jullie vrij deze opdracht naar eigen inzicht in te vullen. Veel succes en fijne feestdagen namens de Doe-commissie

Pixelpeople, Opdracht 5: Minifiguren in de grote wereld

1024 819 Doortje Vervoordeldonk

Periode van uitvoering: 10 december tot en met 23 december (uitgesteld zie bericht binnen de kring van de Doe commissie / privé te lezen door in te loggen)

Pixelpeople, Doe opdracht thema: creatieve macrofotografie: minifiguren in de grote wereld. 

In de wereld van de miniatuurfotografie draait het om het fotograferen van scenes en taferelen, waarbinnen kleine schaalmodellen van piepkleine mensen, dieren en andere objecten een hoofdrol spelen. Soms zijn zulke scenes verpakt in humor, soms bootsen ze een bekend tafereel na. Maak gebruik van alledaagse dingen. Met gebruiksvoorwerpen die we dag in en uit gebruiken kun je gewelde scenes bouwen. Zoek je inspiratie kijk dan eens op Pinterest, Google of zoek specifiek op miniatuurpoppetjes fotograferen.   

Naar het album van opdracht 5

Bericht van de voorzitter

683 1024 Webmaster

Beste leden,

langzaam maar zeker komt het einde van het jaar in zicht. Een bewogen jaar waarin iedereen zich op vele vlakken heeft moeten aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden.
Een jaar dat zo’n twaalf maanden geleden begon zoals vele jaren daarvoor met het uitwisselen van goede wensen en een blik naar de toekomst. Niemand had toen kunnen bevroeden wat ons een paar maanden later te wachten zou staan.
Niemand had ook verwacht dat de ontstane crisis zo veel impact zou hebben op het reilen en zeilen van de fotokring.
Tijdens de jaarvergadering in januari hebben we plannen gesmeed voor het nieuwe verenigingsjaar. Nieuwe activiteiten door onze doe-commissie, bespreekavonden door de bespreekcommissie, plannen voor een clubtentoonstelling, plannen voor uitstapjes en het jaarlijkse fotoweekend. Alles werd op van de ene op de andere dag gedwarsboomd door de crisis.
Koortsachtig bestuursoverleg volgde:
“Hoe gaan wij hier mee om?”
“Moeten we de activiteiten stilleggen?”
“Zijn wij een risicogroep?”
“Hoe gaan we communiceren binnen de kring?”
“Hebben we andere mogelijkheden om de activiteiten in te vullen?”
“Wat zegt en adviseert de fotobond?”
“Hoe gaat dit bij andere fotoclubs?”
En nog veel meer vragen kwamen op ons af.

Door de inzet van de leden van de verschillende commissies binnen de fotokring werden er al snel oplossingen gevonden om toch actief bezig te zijn met fotografie en het contact met de andere leden te onderhouden. Commissies kunnen bedenken en uitvoeren wat ze willen maar zonder de medewerking en inzet van de leden komt er niks van de grond.
Geweldig hoe vanaf het eerste moment alle leden de uitdagingen zijn aangegaan en foto’s hebben gedeeld, de rode draad hebben laten doorlopen en via de moderne communicatiekanalen het contact met elkaar hebben onderhouden. Leden zijn er ook in kleinere groepen op uit geweest om samen de hobby te beoefenen.
Dit alles laat zien hoe hecht onze fotokring is en dat wij ons niet door een crisis uit het veld laten slaan. Het is een eer om voorzitter te zijn van deze mooie groep.

Natuurlijk hebben we ook mindere momenten gehad het afgelopen jaar. Sommigen van ons kunnen door voortschrijdende leeftijd niet alles meer meedoen of moeten clubavonden voortijdig verlaten. De gezondheid van Jef is achteruit gehold en dat heeft hem doen besluiten zijn lidmaatschap van de fotokring te beëindigen.
Het absolute dieptepunt van afgelopen jaar was het overlijden van Heleen wat we min of meer allemaal meegemaakt hebben tijdens de online bespreking van de rode draad.

Zoals gebruikelijk binnen een vereniging hebben enkele leden om uiteenlopende redenen besloten hun lidmaatschap te beëindigen. Hierdoor is er ruimte gekomen voor nieuwe aanwas binnen de kring die voor een deel al weer ingevuld is.

De komende jaarvergadering zal online plaatsvinden. We mogen helaas tegen die tijd elkaar nog niet de hand schudden.
Ik heb echter goede hoop dat we binnen afzienbare tijd weer gezellig fysiek bij elkaar kunnen komen om dat te doen wat we graag doen en waar we goed in zijn: Fotografie.

Videoopdracht

Videoinstructie Teams

1024 554 Mathy Heijmans

Donderdag 5 november hadden we een instructieavond voor het gebruiken van Teams. Deze werd geleid door Frits Vossen van de Doe-commissie. Verschillende leden hebben voor hun werk al meer of minder ervaring opgedaan met deze applicatie. Ik heb gelezen dat Teams voor het einde van het jaar een mooie nieuwe update krijgt met nog meer mogelijkheden. Naast Teams van Microsoft zijn er uiteraard talloze andere programma’s, maar voor nu lijkt deze applicatie het meest geschikt voor ons.

Frits had een duidelijke uitleg gemaakt en toegezonden. Om 20.00 uur was het zo ver. We zaten een beetje onwennig te kijken. Veel microfoons stonden nog open en er werd door elkaar gepraat zonder vooraf het handje op te steken. De discipline om deze voorzieningen gepast te gebruiken moet nog komen, maar dat is heel begrijpelijk. Doortje heeft toegezegd bij de digitale presentatie van de rode draad, de discipline van het handje te gaan bewaken.

Vanaf het moment dat Premier Rutte half maart op de TV vertelde dat een groot deel van de Nederlanders besmet zou raken met het coronavirus, heeft Fotokring Beeldhoek de knop omgedraaid en hebben we die maatregelen in acht genomen die van ons werden verwacht. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk. De laatste keer dat we fysiek als fotokring bij elkaar kwamen, was voor het inluiden van het zomerreces op het terras van café restaurant de Grutter.

Op 21 maart zijn we digitaal aan de slag gegaan met een reeks van zes Corona opdrachten en de doe-commissie heeft een Rode draad project voor alle leden georganiseerd. De instructie wordt voor degene die niet kon aansluiten, herhaald. Top!

Waar in 2019 nog maar weinig mensen virtueel in een groep vergaderden, zien we dat in 2020 deze vorm van communicatie noodgedwongen een grote vlucht genomen heeft. Helaas hebben ook wij geen fotobespreekavonden en geen Doe-avonden meer kunnen organiseren. Fotografie kreeg hierdoor in 2020 onverwacht een andere invulling. Persoonlijk heb ik op Youtube veel filmpjes gekeken en volg ik nu een aantal interessante vloggers. Op youtube kun je alles leren, maar je moet voor het echt onder de knie krijgen, gelijktijdig ook zelf voldoende ‘vlieguren’ maken. Liefst met dezelfde versie Photoshop als de vlogger in zijn filmpjes gebruikt.

Naast het (al of niet passief) filmpjes op Youtube bekijken, heb ik het vermoeden -dat zou ik wel eens met een paar mensen uit willen proberen- dat het 1 op 1 delen (of met meer mensen) van je scherm ook heel goed kan werken bij het in eigen tempo samen leren van nieuwe dingen. Je stimuleert elkaar photoshop of lightroom anders te gaan gebruiken. Je kunt in je eigen setting prima meekijken met je vriend of vriendin die thuis een foto bewerkt. Het is mogelijk om elkaar direct te coachen en of uit te leggen wat, waarom en hoe je iets doet in photoshop. Hoe mooi is dat? Als je interesse hebt, neem dan met mij contact op, dan gaan we dat samen 1:1 ontdekken.

Zit je digitaal met meer mensen in een programma dan is discipline en een verstandig gebruik van de microfoon en de camera van groot belang. Niet iedereen hoeft iedereen op elk moment te zien en niet alle microfoons hoeven gelijktijdig open te staan. Hoe meer toeters en bellen (beelden) hoe meer bandbreedte wordt verbruikt. Dit gaat ten koste van de performance. Wie weet wat we allemaal nog leren en welke mogelijkheden er op ons af komen.

Expositie Heleen Lauwers – Hurkens

757 1024 Alphons de Visscher

Deze zondag was de laatste gelegenheid om de expositie van Heleen te bezoeken in de centrale hal LEV Groep in Helmond.
Naast fotografie houdt Heleen zich bezig met meerdere andere vormen van kunstuitingen. Denk daarbij aan beeldhouwwerk, schilderen en tekenen.
Haar expositie gaf een overzicht van al deze vormen van kunst vanaf haar afstudeeropdracht van de kunstacademie (1991) tot heden.
Zij had de expositie ingedeeld in verschillende thema’s en binnen die thema’s met verschillende vormen uiting gegeven aan haar beleving van het thema.

Bijgaande foto’s geven een kleine impressie van de expositie die erg druk bezocht werd.


  • Reageren wordt op prijs gesteld

Pixelpeople, Opdracht 4: SinteKerst 

1024 819 Webmaster

Periode van uitvoering: 10 december tot en met 23 december

Pixelpeople, Doe opdracht thema: SinteKerst

Het woord zegt het al: alles wat voor jou de feestdagen symboliseert, van Sint tot Kerst, vragen we je vast te leggen en met ons te delen tijdens deze vierde opdracht. Of je nu geniet van deze dagen of juist helemaal niet; wij willen graag zien wat de feestmaand voor jou betekent.  

 

Naar het album van opdracht 4