Themagroepen gaan van start!

ThemagroepenDSC_3542
1080 730 Cor Fransen

Themagroepen Fotokring Beeldhoek

Dag medefotografen

Zoals bekend gaan we dit jaar de doe-avonden anders organiseren dan voorgaande jaren.

Tijdens de jaarvergadering heeft iedereen de kans gehad zich aan te melden voor een van de themagroepen. Daar is enthousiast op gereageerd. Vrijwel iedereen, ook diegenen die verhinderd waren, heeft zich aangemeld voor een van de thema’s.

Na wat aanvullend overleg met enkele leden via telefoon en app zijn er de volgende 5 groepen uit voortgekomen.

  1. Beetje Vreemd maar toch ook Normaal fotografie

Harry, Huub, Paul, Paula, Marie José, Kristel, Harald

  1. Urbexfotografie

Joop, Ton, Ingrid, Jet, Yvonne, Adrie

  1. Macrofotografie

Petra, Will, Bas, Gerton, Mathy

  1. Straatfotografie

John -Willem, Hans, Martien, Henk, Frits, Doortje, Ted, Cor

  1. Avond/nachtfotografie

Frans, Pieter, Perry, René

Voor deze themagroepen is door Doortje een groepsapp aangemaakt, zodat de communicatie onderling gemakkelijk kan.

Voor de geplande avonden in ‘t Kwartier zullen enkele kleinere ruimtes worden gereserveerd ipv onze “vaste” grotere ruimte op de 2e etage. Ook kunnen we natuurlijk de ronde tafel in de bibliotheek op de 1e etage gebruiken, evenals de “werkplekken” op de begane grond.

De 1e bijeenkomst in ‘t Kwartier is op donderdag 8 februari. De andere avonden zijn 7 maart en 4 april.

De groepen gaan zoals gezegd natuurlijk over hun eigen aanpak en planning.

Op 6 juni is een avond gepland waarin alle groepen gezamenlijk komen. De invulling van die avond wordt nog nader bekeken.

Namens de Doe-commissie

Cor Fransen

Leave a Reply