Jaaroverzicht Doe-activiteiten 2023

Verbeke Art DSC_5565
1080 716 Cor Fransen
Doe commissie Fotokring Beeldhoek

JAAROVERZICHT 2023

 

Splash-fotografie

Op 9 februari zijn we in de Kluis aan het experimenteren gegaan met zogenaamde splash-fotografie. Een zestal leden maakten ieder op hun eigen manier een opstelling om beweging in vloeistof mooi in beeld te krijgen. Er waren ook een aantal toeschouwers die soms hand- en spandiensten verleenden. Het bleek voor sommigen ook een goede avond om de mogelijkheden van de eigen camera beter te leren kennen.

Presentatie nieuwe inrichting stroomgebied van de Aa

In maart heeft Frans van de Boomen een boeiende lezing met mooie beelden verzorgd over de nieuwe inrichting van het stroomgebied van de Aa.

Bezoek tentoonstelling Alex Webb

Op zaterdag 1 april zijn we met een groep van 15 personen naar de Kunsthal in Helmond geweest om de foto-expositie van Alex Webb te bezoeken.

Fotografie in ‘t Kwartier

Op 13 april hebben we de Doe-avond ingevuld met het in groepjes van 4 a 5 fotograferen van allerlei onderwerpen in onze nieuwe locatie ‘t Kwartier. Doel was je eigen camera beter te leren kennen, en vooral ook van elkaar te leren. Daarom waren de groepjes ook ingedeeld naar type camera. Bijkomend voordeel was ook dat we aardige foto’s hebben overgehouden van het nieuwe gemeenschapshuis. Leuke resultaten zijn te zien op de website onder de blog van 13 april.

Bezoek aan het Kasteel van Asten

Op donderdagavond 11 mei hebben we ons verzameld bij het Kasteel van Asten om daar foto’s op locatie te maken. Het kasteel, de boerderij en de tuin is op velerlei manieren in beeld gebracht.

Bezoek aan de Brabantse kluis in Aarle Rixtel

Op 25 mei is er een groep op bezoek geweest in het Duitse klooster de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. Het was een leuke avond, met leuke foto’s van klooster en zusters als resultaat.

Presentatie van 3 portfolio’s

Op 8 juni is de doe-avond gevuld met de presentatie van de portfolio’s van John-Willem, Ben en Paul. Dit was ook leuk en interessant om te zien hoe de clubleden hun portfolio invullen in de loop der jaren.

Bezoek Verbeke Art foundation

10 juni zijn we met een groep op bezoek geweest bij Verbeke Art foundation in Kemzeke ( Belgie) Een heel leuk uitstapje, waar verschillende topfoto’s zijn gemaakt.

Seizoensafsluiting met foto-pubquiz

Op 6 juli hebben we het voorjaar afgesloten met een gezellige avond inclusief een gevarieerde foto-pubquiz. De vragen waren wellicht toch te moeilijk, maar volgens ons hebben de aanwezigen zich zeer geamuseerd. Het werd nog laat die avond.

Leren van elkaar binnen mini-Workshops

Op 14 sept stond in het programma “Leren van elkaar” op de rol. De avond stond in het teken van workshops. De aanleiding was eigenlijk dat de navigatie van de website van de club onvoldoende bekend was bij de leden en ook dat de portfolio’s op de website alsmaar leeg bleven ondanks diverse aansporingen. Dus heeft Mathy een workshop over deze 2 onderwerpen gedaan. Daarnaast, hadden we nog meer workshops zoals  hoe stuur je een foto naar fotobespreken beeldhoek ( o.l.v.Petra); hoe kun je een blogbericht op de website zetten (o.l.v.Doortje); workshop focusstacking ( o.l.v. Ton Drummen)  Hoe zet je de app snapseed op je computer ( o.l.v.Paul) en  wat kun je allemaal met snapseed op je telefoon( o.l.v. Huub). Deze avond heeft in ieder geval tot het resultaat geleidt dat er nu veel meer leden hun portfolio gevuld hebben op de website m.b.v. Mathy.

De Rode Draad in 2024

In oktober heeft Frits de resultaten van het Rode Draadproject gepresenteerd. Vrijwel alle leden hebben hieraan actief meegedaan. Het leverde ook verrassende resultaten op. Bij de evaluatie werden tips gegeven als om de volgende keer alle foto’s op hetzelfde formaat op papier  tentoon te stellen en  allen tegelijk zichtbaar op te stellen zodat men het overzicht blijft houden van het verloop van de Rode draad.  We  gaan deze tips meenemen bij een volgende Rode Draad,

Avondsessie reportage en/of serie fotografie

In november stond de Doe-avond in het teken van reportage en-of serie fotografie. Doortje liet de resultaten van een tiental leden zien. Het was zeer gevarieerd en vaak ook van een behoorlijk niveau.

Creatief met je smartphone

Op 7 december is het seizoen afgesloten met een door Gerton geleidde “creatief met smartphone” activiteit in het Varendonckcollege. De resultaten hebben we zien langskomen op whatsapp.

In dit jaar is er aan het eind van elke activiteit aan eden ieder een evaluatie formulier uitgedeeld, en natuurlijk ook ingevuld. Samengevat werden de doe-avonden als gezellig en leerzaam ervaren.

 

De Doe-commissie, 22 december 2023.

Doortje, Petra, Frits, Gerton, Thom en Cor

1 comment

Comments are closed.