Doe(n) op zaterdagochtend

Doe(n) op zaterdagochtend
1080 720 Webmaster

Attentie, attentie,

aanstaande zaterdagochtend 22 januari is er een clubactiviteit.

We gaan voor Landschapsfotografie, zonsopgang en macro.

We verzamelen om 8.00 uur op de parkeerplaats ‘t Jasper aan de Bussersdijk tussen Lierop en Someren.

Het Beuven
Het Beuven (spreek uit: Beu-ven) is een groot ven in de Lieropse heide in de Nederlandse gemeente Someren (provincie Noord-Brabant). Het is het grootste ven (ca 85 ha) op de Strabrechtse Heide en van Nederland. Het Beuven staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om de bijzondere plantengroei. Het ven werd gevoed door de Peelrijt en had een afvoer via de Witte Loop naar de Kleine Dommel. Door de aanvoer van voedselrijk water kreeg de begroeiing een ander karakter dan in het oorspronkelijke voedselarme ven.

Wij hopen jullie allen te zien, al is het maar om even bij te praten!

groetjes Petra, namens de Doe-commissie.