Van het bestuur…

corona

Fotokring Beeldhoek en Corona

1024 641 Alphons de Visscher

Helaas is ook Fotokring Beeldhoek getroffen door de crisis rondom het Coronavirus.
Eerder al waren alle activiteiten tot 6 april afgelast. Na de persconferentie van vanavond hebben we moeten besluiten alle activiteiten van de Fotokring tot zeker 1 juni aanstaande op te schorten.
Wij zijn vol vertrouwen dat, wanneer we nu de opgelegde maatregelen in acht nemen, de Fotokring over enkele maanden weer op volle sterkte de activiteiten kan hervatten.
Uiteraard blijven wij digitaal actief zodat een regelmatig bezoek aan de website zeker de moeite waard blijft.

Blijf veilig en gezond en pas op jezelf en je naasten.

corona3

Groepsactiviteiten FK Beeldhoek op lager pitje

1024 512 Pieter Nuij
Beste Beeldhoeker/ster,
 
Zoals bekend “floreert” het coronavirus in Brabant. Gezien de leeftijdopbouw van onze vereniging mogen we ons langzamerhand wel tot de wat risicovollere bevolkingsgroep rekenen.
 
Als verenigingsbestuur willen we gevolg geven aan de opdracht van de overheid om sociale contacten te minimaliseren. Daarom heeft het bestuur besloten de doe-avond van 19 maart (nachtfotografie Evoluon) te schrappen als officiële clubactiviteit. (Het laat iedereen natuurlijk vrij om op eigen initiatief de avond fotograferend door te brengen.)
Tevens komt de fotobespreekavond van 2 april te vervallen.
 
Hoe de epidemie zich verder zal ontwikkelen is op dit moment nog niet duidelijk. Zodoende kunnen nog geen beslissing genomen worden over de clubactiviteiten die na 2 april op de agenda staan. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgegeven.
 
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
 
Pieter Nuij
Communicatie binnen de Fotokring

Communicatie binnen de Fotokring

1024 792 Alphons de Visscher

Beste Beeldhoekers,

al zo lang als de mensheid rondloopt op deze aardbol bestaat de behoefte met elkaar te communiceren. Stilaan werden ook de afstanden waarover men wilde communiceren steeds groter. We kennen allemaal de rooksignalen, de briefjes op de koelkast, rotstekeningen en vele andere oude vormen van communicatie.
Via de oude telefoon, telex en fax zijn we beland in een wereld waar communicatie op heel veel en ook heel snelle manieren kan plaatsvinden. E-mail, Messenger, Instagram en Whatsapp zijn gemeengoed geworden.
Ook binnen de Fotokring zijn we gezegend met deze moderne communicatiemiddelen.
Helaas hebben we als bestuur moeten constateren dat er ook wat wildgroei in de beschikbare middelen is ontstaan. Dat maakt het voor iedereen onduidelijker en zeker voor de digibeten onder ons.

De Fotokring wordt groter en actiever; ook buiten de reguliere clubavonden. Om de communicatie in goede banen te leiden en voor iedereen overzichtelijk te houden, vragen wij jullie de volgende regels in acht te nemen:
– afmelden voor een fotobespreekavond of doe-avond doe je via de daarvoor beschikbare knop op de website;
– een e-mail versturen aan alle leden van de fotokring doe je via de daarvoor beschikbare knop op de website;
– blijvende informatie deel je in het bloggedeelte van de website;
– de Whatsappgroep wordt alleen gebruikt voor snelle en korte vraagstellingen en mededelingen naar alle leden;
– in de Whatsappgroep worden geen reclame, sollicitaties en niet ter zake doende foto’s en afbeeldingen gedeeld.

We hopen op deze manier de communicatie tussen de leden overzichtelijk te houden en er voor te zorgen dat wij met zijn allen nog meer plezier kunnen beleven aan datgene waarvoor wij lid zijn van Fotokring Beeldhoek: Fotograferen!
Helpen jullie mee????

Van de nieuwe voorzitter

Van de nieuwe voorzitter

474 380 Alphons de Visscher

Na een kleine maand is het inmiddels wel ingedaald dat ik een nieuwe functie bekleed bij onze Fotokring. Ik leg de nadruk op “onze” omdat ik van mening ben dat de fotokring behalve een club is waar we een gezamenlijke hobby delen, ook een club mag zijn waar we sociale zaken delen.
In de afgelopen jaren hebben we dit, onder de bezielende leiding van Ben, zien groeien. We hebben samen steeds meer lief en ook leed gedeeld. Wat mij betreft moet dat zeker zo blijven en mag dat meer worden. 

Vorige week hebben we de eerste bestuursvergadering gehad in de nieuwe samenstelling. Een vruchtbaar overleg waarin de toekomst van de fotokring besproken is voor de langere maar zeker ook voor de kortere termijn.
Een belangrijke beslissing die we genomen hebben is ons ingegeven door het feit dat steeds meer leden elkaar ook buiten de club opzoeken en samen op fototocht gaan en activiteiten ondernemen. Een hele mooie ontwikkeling!
We willen dit gaan stimuleren door themagroepen in het leven te roepen. Hoe een en ander er uit moet gaan zien broeden we nog even op. Zodra er ontwikkelingen zijn horen jullie dat. Houd de website goed in de gaten!!

Als laatste spreek ik de hoop uit dat wij als formeel bestuur van de fotokring op de steun, het vertrouwen en de medewerking van de verschillende commissies en individuele leden kunnen blijven rekenen. Samen kunnen wij Fotokring Beeldhoek verder uitbouwen naar een gezellige vriendenclub waarin we een gezamenlijke hobby delen. 
Samen voor elkaar maar ieder op zijn eigen manier!!

Jullie nieuwbakken voorzitter

Notulen jaarvergadering

Notulen jaarvergadering

1024 768 Webmaster

Beste mensen,

het concept jaarverslag is gereed. Voor degene die dit willen nalezen, jullie kunnen het elders op deze website, onder WAT WIE WAAR> BESTUUR> SECRETARIAAT vinden, evenals eerdere verslagen. Mochten er essentiele onvolkomenheden in staan, laat dit de secretaris dan even persoonlijk weten.

Het Jaarverslag wordt bij de jaarvergadering van 2021 vastgesteld.

Vacature voorzitter Fotokring Beeldhoek

Vacature voorzitter Fotokring Beeldhoek

800 452 Ben Roze

Beste FK-leden,

Zoals ik al aangekondigd heb zit mijn termijn als voorzitter van de FK er na 6 jaar op.

Reglementair tijd derhalve voor vers bloed en mogelijk nieuwe cq andere visies m.b.t. het reilen en zeilen van de FK.

Ik roep u derhalve met luide stem op om zich verkiesbaar te stellen als nieuwe voorzitter van de FK.
Voor een eerste termijn van drie jaar met mogelijke verlenging naar 6 jaar.

Het is zeker geen dagtaak. U wordt bijgestaan door enthousiaste mensen in de diverse commissies. Door leden die u desgewenst kunnen adviseren en bijstaan.
Met een, in aantal leden, relatief kleine club zijn veel leden u voorgegaan in de bestuurs- en commissiefuncties. Ervaring te over.

Een nieuwe voorzitter zal kunnen enthousiasmeren en nieuwe visie en/of elan entameren.

Zo blijft de FK een sprankelende fotokring die in de vormen wordt gekneed zoals door de leden gewenst en door de fotografische ontwikkelingen gevraagd.

Geef u op zodat tijdens de jaarvergadering op 9 januari 2020 een nieuwe voorzitter gekozen kan worden. Het kan toch niet zo zijn dat we zonder voorzitter komen te zitten.
U wordt bijgestaan door Math Heijmans als penningmeester en door Pieter Nuij als secretaris.

Geef u op, liefst per mail aan het bestuur, zodat de secretaris de opgaves bij kan houden.

Heeft u belangstelling voor een van de commissies? Maak ook dit kenbaar. Tevens als u ideeën heeft over de inrichting van de FK of over fotografische ontwikkelingen.

Wij zien uw aanmeldingen met spanning tegemoet. SCHROOM NIET.

Asten 22 november 2020.

Ben Roze
Voorzitter

els-baltjes-2-lunch.72529bed70ce

Ons lidmaatschap van de Fotobond

1024 683 Mathy Heijmans

Wat biedt de Bond?

Van de voorzitter

Het aantal leden van de Fotobond is niet constant. Elk jaar komen er een paar fotoclubs bij en vertrekken er een paar. Als een club opzegt wordt daarbij gewoonlijk een reden opgegeven. Dat is vaak iets als ‘we zijn niet zo actief’ of ‘we doen toch niet mee met de wedstrijden’. Dit jaar heb ik ook gehoord: ‘We denken dat we met de contributie die we aan de bond betalen zelf ook leuke dingen kunnen doen’. De ledenbijdrage is recent verhoogd van € 18 naar € 22. Blijkbaar heeft deze verhoging de clubs aan het denken gezet. Logisch, een stijging van 22% is best fors. En als je 50 leden hebt telt dat aan. Overigens hebben de clubs die recent hebben opgezegd gemiddeld 17 leden.

Van die 22 euro staat een hele organisatie klaar voor de leden en hun clubs. Vergeet niet dat de afdeling ook Fotobond is. Wat wordt al sinds jaar en dag gedaan? Wedstrijden met jurering, exposities, cursussen (is ‘ jureren voor clubs’ iets voor jou?), fotobesprekingen, mentoraten met subsidie van de Fotobond. Er is een hoognodige aansprakelijkheidsverzekering voor de clubbestuursleden en een betaalbare cameraverzekering. Het blad In Beeld, dat een uitbreiding krijgt in digitale vorm. Hoe scoort jouw club in de Bondsfotowedstrijd? Ben je overigens al geweest bij de eerste grote Fotobond-tentoonstelling die nu in Delft wordt gehouden? Nog open tot en met 29 november; leuk uitje voor je clubleden, met fotowandeling en fotowedstrijd.

Er zijn dingen in ontwikkeling. Ik noem ons 100-jarig jubileum in 2022, waarbij we een programma samenstellen dat de activiteiten in alle hoeken van het land brengt. Zou het niet mooi zijn als in dat jaar het mooiste fotowerk van onze leden in een museum komt te hangen? En op kortere termijn: Voor de leden wordt volgend jaar een evenement gehouden onder de benaming Dag Fotodag. Presentaties van de Landelijke Groepen, lezingen, workshops, informatie voor de clubbesturen, markt. Save the date: zaterdag 27 juni 2020 Dag Fotodag.

En verder? We gaan ons richten op wat een club kan gebruiken. Het leuke initiatief van de ene club kan een inspiratie zijn voor de andere. Of gewoon praktisch, zoals uitstekende prints tegen een lage prijs voor een clubexpositie. Daar zijn we dus mee bezig. Rondleidingen exclusief voor Fotobondsleden in musea, met een lezing door bekende fotografen? Let op de nieuwsbrieven.

Valt best mee, toch, als je dat zo leest? De Fotobond – jóuw Fotobond –  is een vrijwilligersorganisatie die prima presteert. Dankzij die vrijwilligers kan alles wat ik genoemd heb bestaan. En dankzij jouw jaarbijdrage van 22 euro.

Wat bied jij de Bond? Wil jij nog ideeën of werkkracht toevoegen aan de richting die ik hierboven schets? Stuur een mail naar voorzitter@fotobond.nl. Goede ideeën en goede mensen zijn altijd welkom.

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond

Ben fotoweekeinde 2017 FotoMath-1

Van de voorzitter…

700 467 Ben Roze

Beste leden van de Fotokring,

de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik voor de tweede keer aan dit bericht begin.

Had het vanmiddag helemaal klaar. “Plaats het bericht”  en toen ging het fout. Zal ongetwijfeld aan mij hebben gelegen. Heb de laatste kilometers van de Giro nog bekeken om af te reageren en heb nu de tijd tot 21.00 uur voor de finale van het songfestival. 

Ik had niet zo willen beginnen. Had met mijn deur in huis willen vallen. Alsnog dus.

Ik ben van de generatie typemachine, carbonpapier, ponsbandjes, pieper voor de alarmoproep etc.. Door de jaren heen ging het los. Computer, Excel, Wordperfect. En kijk waar we nu staan.

Gigantische doorontwikkelingen in relatief korte tijd. Social media, digitale fotografie, internet, telefonie. En de mogelijkheden die daar uit voortkomen. Ik beperk mij tot de fotografie. Digitaal, programma’s om te bewerken, opslagmogelijkheden, kleurbereik, pixels, bestandsgrootte , de lange zijde en de korte etc. etc. Volgen jullie mij nog?

Zoals gezegd, ik kom uit een andere wereld. Ben ik mee bewogen met de ontwikkelingen?  Nee, niet volledig. En ik kan dit verklaren. Mijn kop staat er niet naar. Ik ben niet van de technologie. Van de achterkant van de digitale wereld. En ook niet altijd van de voorkant.

Ik ben momenteel al gelukkig met het feit dat ik Lightroom begin te ontdekken.

 Als buiten de zon schijnt , de vogeltjes fluiten, dan ben ik weg. Op de fiets, struinend door de Peel, door al onze mooie natuurgebiedjes.  Met verrekijker en/of fototoestel. Alleen of met ons Annie . Of op de racefiets (als het niet te koud is, niet regent en niet waait). Er zijn dagen dat ik de computer niet aan zet, ik kijk maar een paar keer per dag op mijn telefoon, ik heb geen tablet. Wie trekt nu al met verbazing zijn wenkbrauwen op?

Wacht, ik ga jullie helpen. Er zijn mensen die mij niet volgen. Die wel zijn meebewogen met de ontwikkelingen. Die hun mogelijkheden hebben aangewend om kennis en kunde te vergaren. Die daarmee aan de gang gegaan zijn en die doorgedrongen zijn in de wereld van internet, website, sociaal media etc. Aan de voor- en aan de achterkant.

Geweldig, deze diversiteit. Want het maakt onze wereld compleet. Als we elkaar onze gang laten gaan en begrijpen. Vorenstaande laat twee uitersten zien. Daartussen zitten allerlei gradaties.

Maar het levert ook verschil in bijdragen op aan het reilen en zeilen mbt onze FK.

Onze website is al geruime tijd een hoofdpijndossier. Ondanks allerlei toezeggingen, beloften etc. kwam het maar niet van de grond.

Math Heijmans heeft de handschoen opgepakt. Het is iemand die wel doorgedrongen is in de wereld die ik heb beschreven.

Hij is gaan sleutelen aan onze website. Met een geweldig resultaat. Hij heeft er veel tijd, kennis, energie en onderzoek  ingestoken. De website is ons visitekaartje maar ook onze ontmoetingsplek. Hij is nog niet af (denk ik). Maar dat gaat komen.

Daarom ook mijn oproep: ga het zien. Surf er doorheen. Laat het tot je komen. Maar ook de uitnodiging om aan te geven wat je er van vindt, wat mis je, wat kan uitgekristalliseerd worden. Kortom: geef feed back. Laat het niet passief over je heen komen.

Maak van de website een wezenlijk onderdeel van onze FK.

Math, bedankt voor de inzet. We gaan het er na het zomerreces over hebben.

Zo, dit ei is voor de tweede keer gelegd.

Rest mij nog een paar losse flodders.

We naderen het ledenaantal van : 30. Jawel, een ongekende luxe. Maar ook een aantal die een wachtlijst gaat oproepen. Om praktische redenen. Dit wordt ook een onderwerp in de tweede helft van 2019.

Ook een losse flodder is het gegeven dat nieuwe leden nieuwe verwachtingen oproepen. Weten we die, kunnen en willen wij daar aan voldoen?Een kleine fotocursus is al gegeven. Gaan we er mee door? Was het voldoende? 

Is er dan nog meer, meneer de voorzitter? Tuurlijk, misschien moeten we het ook gaan hebben over de inrichting van de FK. Gaan we een vorm van specialisme inbrengen. Projectmatig werken? Wat is er nodig om de FK fris en fruitig te houden?

En tot slot:

deze voorzitter zit aan het eind van 2019 aan het eind van zijn tweede termijn. Einde oefening.

Denk er over na of je goesting hebt om deze uitdagende functie te ambiëren . Een goede onkostenvergoeding en leaseauto behoren tot de mogelijkheden.

Zo, klaar. Ik ga met vakantie. Het ga jullie goed, hou het veilig en keer gezond weer terug.

Tot eind augustus.

Uw voorzitter,

Ben Roze

Fotobond

Structuur van de fotobond

1016 1024 Mathy Heijmans

Wist u dat fotokring Beeldhoek is aangesloten bij de landelijke Fotobond? De Fotobond heeft zeventien regionale Afdelingen die de fotoclubs in hun regio samenbrengen. De Afdelingen coördineren en organiseren activiteiten en ondersteunen hun clubs. Elke Afdeling heeft een eigen bestuur dat is samengesteld uit leden van die Afdeling. Oost Brabant is afdeling 16.

Dit is hun site.

 

Alle Afdelingen hebben een eigen website of een webpagina op de site van de Fotobond. Het overzicht vind u hier.

privacy

Privacyreglement en Toestemming & vrijwaring FOTOKRING BEELDHOEK

1024 683 Mathy Heijmans

Beste mensen met ingang van 25 mei 2018 moeten wij ook voldoen aan de privacywetgeving. We hebben als bestuur hierover met elkaar gesproken en dat heeft geleid tot het opstellen van privacybeleid en een privacyreglement. Dit kunt u vinden onder het menu ‘onze club’.

Naast het pricacyreglement dient er door ieder lid van de fotokring een ‘Toestemming & vrijwaring’ afgegeven te worden t.b.v. FOTOKRING BEELDHOEK. Dit document treft u hier aan en kan worden ingeleverd bij de secretaris.

  • 1
  • 2