Oproep aan de leden van de Fotokring

Afbeelding Voorzittershamer
1080 720 Ted van de Meulenhof

Beste clubleden,

In aanloop naar onze jaarvergadering van 11 januari a.s. wil ik alvast een oproep doen:

Er komen volgend jaar in diverse commissies plaatsen vrij. Dat geldt met name voor de commissies doe-activiteiten en foto-bespreken, maar ook de functie van penningmeester moet volgend jaar opnieuw worden ingevuld. Heb je interesse of wil je meer weten over wat het allemaal inhoudt, maak het kenbaar bij het bestuur. Aspirant-leden kunnen zich natuurlijk ook hiervoor aanmelden. Een mooi voorbeeld zijn Paul en John-Willem die zich vorig jaar als nieuwe leden ook direct hebben aangemeld om zitting te nemen in de commissie foto-bespreken.  De samenstelling van de commissies is ook één van de agendapunten tijdens de jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,

Ted van de Meulenhof