Niet aan het werk, aan de slag!

150 150 Archief

Niet aan het werk, aan de slag!

Gisteravond voor de derde keer namens FK Beeldhoek een bezoek gebracht aan Rabobank Deurne in het kader van het project “aan het werk”. We hebben concrete afspraken gemaakt die nog worden teruggekoppeld in de vorm van een gespreksverslag.

Eind februari moet de volgende tranche ingeleverd worden.
Voor de duidelijkheid RABOKALENDER 2009 GAAT DOOR.
Het wordt een mooie kalender. Alleen de mooiste foto’s komen er in. In principe in kleur. We streven naar spreiding binnen het gebied. Er komt een indexblad met daarop de namen van de fotografen. Per week één blad. Samen ongeveer 54 foto’s. Zorg dat je er bij zit!

Bij Optika uit Deurne op het woord gegooid om met onze Pinkstertentoonstelling 10 foto’s van hun en 10 foto’s van ons alvast te presenteren! Nadere info volgt.