Videoinstructie Teams

Videoopdracht
1024 554 Mathy Heijmans

Donderdag 5 november hadden we een instructieavond voor het gebruiken van Teams. Deze werd geleid door Frits Vossen van de Doe-commissie. Verschillende leden hebben voor hun werk al meer of minder ervaring opgedaan met deze applicatie. Ik heb gelezen dat Teams voor het einde van het jaar een mooie nieuwe update krijgt met nog meer mogelijkheden. Naast Teams van Microsoft zijn er uiteraard talloze andere programma’s, maar voor nu lijkt deze applicatie het meest geschikt voor ons.

Frits had een duidelijke uitleg gemaakt en toegezonden. Om 20.00 uur was het zo ver. We zaten een beetje onwennig te kijken. Veel microfoons stonden nog open en er werd door elkaar gepraat zonder vooraf het handje op te steken. De discipline om deze voorzieningen gepast te gebruiken moet nog komen, maar dat is heel begrijpelijk. Doortje heeft toegezegd bij de digitale presentatie van de rode draad, de discipline van het handje te gaan bewaken.

Vanaf het moment dat Premier Rutte half maart op de TV vertelde dat een groot deel van de Nederlanders besmet zou raken met het coronavirus, heeft Fotokring Beeldhoek de knop omgedraaid en hebben we die maatregelen in acht genomen die van ons werden verwacht. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk. De laatste keer dat we fysiek als fotokring bij elkaar kwamen, was voor het inluiden van het zomerreces op het terras van café restaurant de Grutter.

Op 21 maart zijn we digitaal aan de slag gegaan met een reeks van zes Corona opdrachten en de doe-commissie heeft een Rode draad project voor alle leden georganiseerd. De instructie wordt voor degene die niet kon aansluiten, herhaald. Top!

Waar in 2019 nog maar weinig mensen virtueel in een groep vergaderden, zien we dat in 2020 deze vorm van communicatie noodgedwongen een grote vlucht genomen heeft. Helaas hebben ook wij geen fotobespreekavonden en geen Doe-avonden meer kunnen organiseren. Fotografie kreeg hierdoor in 2020 onverwacht een andere invulling. Persoonlijk heb ik op Youtube veel filmpjes gekeken en volg ik nu een aantal interessante vloggers. Op youtube kun je alles leren, maar je moet voor het echt onder de knie krijgen, gelijktijdig ook zelf voldoende ‘vlieguren’ maken. Liefst met dezelfde versie Photoshop als de vlogger in zijn filmpjes gebruikt.

Naast het (al of niet passief) filmpjes op Youtube bekijken, heb ik het vermoeden -dat zou ik wel eens met een paar mensen uit willen proberen- dat het 1 op 1 delen (of met meer mensen) van je scherm ook heel goed kan werken bij het in eigen tempo samen leren van nieuwe dingen. Je stimuleert elkaar photoshop of lightroom anders te gaan gebruiken. Je kunt in je eigen setting prima meekijken met je vriend of vriendin die thuis een foto bewerkt. Het is mogelijk om elkaar direct te coachen en of uit te leggen wat, waarom en hoe je iets doet in photoshop. Hoe mooi is dat? Als je interesse hebt, neem dan met mij contact op, dan gaan we dat samen 1:1 ontdekken.

Zit je digitaal met meer mensen in een programma dan is discipline en een verstandig gebruik van de microfoon en de camera van groot belang. Niet iedereen hoeft iedereen op elk moment te zien en niet alle microfoons hoeven gelijktijdig open te staan. Hoe meer toeters en bellen (beelden) hoe meer bandbreedte wordt verbruikt. Dit gaat ten koste van de performance. Wie weet wat we allemaal nog leren en welke mogelijkheden er op ons af komen.