Posts By :

Secretariaat

Ad van Gerwen is overleden.

150 150 Secretariaat

Afgelopen zaterdag 14 november 2015 is Ad van Gerwen overleden. Twee dagen na zijn 74e verjaardag. Ad was een fotokringlid van het eerste uur. We vinden het belangrijk om van het overlijden van Ad op deze plek

Foto Ad van Gerwen, Mist over het land.

Foto Ad van Gerwen, Mist over het land.

kennis te geven. Tijdens alle 40 jaren van het bestaan van Fotokring Beeldhoek, is Ad heel erg betrokken bij en actief geweest in de fotokring. We gaan zijn talent voor kijken, zijn feilloos oog voor details en zijn vermogen om de essenties daarvan zichtbaar te maken in een foto, heel erg missen.
Donderdag 19 november nemen we afscheid van hem tijdens een woorddienst in de H. Maria Presentatiekerk in Asten.

Namens Fotokring Beeldhoek
Peter Stevens

Expo De Gitsels. 40 jaar Beeldhoek

150 150 Secretariaat

Op zondag 4 oktober gaan de deuren van “De Gitsels” open! De jubilerende Fotokring Beeldhoek toont zich die dag als de jeugdige, frisse, en enthousiaste 40-jarige.

Tentoonstelling 4 oktober 2015

Tentoonstelling 4 oktober 2015

Boek 40 jaar Beeldhoek.

150 150 Secretariaat

Wat was het idee van de initiatiefnemers toen ze zich in het najaar van 1975 richtten tot de fotografie liefhebber om zich te melden voor een bijeenkomst voor de oprichting van een ‘fotoclub’ in Asten? Wat wilden ze bereiken met die oproep? Wat is het geworden? Na 40 jaar lijkt het de huidige leden van de Fotokring interessant om terug te blikken. Ze doen dat in de vorm van een boek.

Boek 40 jaar Beeldhoek.

40 jaar fotokring Beeldhoek. ‘Geen fotoclub’

Dit boek is te koop. Het gaat je een aantal uren kijk en leesplezier bezorgen. Misschien omdat je fotografie een warm hart toedraagt, misschien omdat je daarin foto’s tegenkomt van familie of bekenden. Foto’s die je bijna vergeten was. Foto’s die het verdienen om opnieuw gezien te worden. Misschien omdat je geïnteresseerd bent in aspecten van het Astense verenigingsleven van de afgelopen 40 jaar. Het zal om welke reden dan ook een mooi bezit zijn.

25 euro

Het boek kost je slechts € 25,-. Je krijgt daarvoor een fotoboek met een omvang van ongeveer 150 pagina’s. Formaat: 20×23 cm. Met foto’s van de huidige leden van de fotokring, maar ook met een bloemlezing van foto’s van vroegere leden. Met ondersteunende teksten die het reilen en zeilen van de fotokring schetsen vanaf december 1975.

Hoe krijg ik dit boek in mijn bezit?

Het boek is een in een zéér beperkte oplage gemaakt. Helaas betekent dit dat we inmiddels door die oplage heen zijn. Voor een exemplaar ben je dus aangewezen op de antiquariatenmarkt, Voor de gelukkige bezitters van een exemplaar, ben er zuinig op. Dit wordt een verzamelaarsitem.

Vuurspektakel 30 april 2015 – foto’s

150 150 Secretariaat

Het was een select groepje dat zich verzamelde bij de Berkendonkse plas op de donderdagavond van 30 april 2015 heb ik begrepen. De foto’s die Rob me stuurde getuigen inderdaad van spektakel. De aankondiging van Alphons beloofde niets te veel.
vuurspektakel2015-18

foto Rob Fritsen

 

Volgende serie foto’s in de etalage.

150 150 Secretariaat

In de etalages van de panden van De Gitsels in Asten zijn vanaf 2 mei tot 4 juni opnieuw foto’s te zien van Fotokring Beeldhoek. Dan wordt de tentoonstelling “Astens Hart Geraakt 1987” vervangen door nieuwer werk van een achttal leden:

GitselsMei2015-HansWasmus

foto: Hans Wasmus

Ad v Gerwen, Ben Roze, Hans Wasmus, Harry Keijsers, Peter Stevens, Peter Maas, Piet van Rijt en Ton van Bussel.

De bezichtiging is alle dagen mogelijk tijdens daglicht en in de avonduren dankzij de eigen verlichting.

In de komende maanden zal in het kader van het 40-jarig bestaan van Beeldhoek nog driemaal nieuw werk worden tentoongesteld.

De fotokring is woningbouwvereniging Bergopwaarts zeer erkentelijk voor de unieke kans die FK Beeldhoek met deze etalages krijgt.

2015: FK Beeldhoek 40 jaar!

150 150 Secretariaat

logoontwikkelen versie6

In 2015 viert FK Beeldhoek Asten-Someren haar 40-jarig bestaan. De allereerste bijeenkomst vond plaats op 17 december 1975 in Café de Herberg aan de Logtenstraat in Asten. Daar heeft de kring een aantal jaren haar thuisbasis gehad. Op dit moment is de fotokring met zo’n dertig leden thuis in Creatief Centrum ‘In de Brouwerij’ aan de Emmastraat.

Wat is Fotokring Beeldhoek.

Sinds het begin van FK Beeldhoek is de fotografie danig veranderd. Aanvankelijk brachten hobbyfotografen uren door in hun donkere kamer en werden er hoofdzakelijk zwartwit-afdrukken gemaakt. Nu is ieder overgestapt van analoge fotografie met een rolletje van 36 negatieven of dia’s in het toestel naar een digitaal apparaat, dat plaats biedt aan honderden afbeeldingen. Bovendien worden praktisch alle beelden op de computer bewerkt tot een perfecte foto.

Om de veertien dagen komen de leden bij elkaar, om en om is dat voor een informatiebijeenkomst of een fotobespreking. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er gesproken over technische onderwerpen of wordt er een fotosessie georganiseerd. Het belangrijkste onderdeel van de kringbijeenkomsten is het bespreken van foto’s. Daarbij wordt natuurlijk uitgegaan van het beeld dat aangeboden wordt. De kijker krijgt eerst de vraag te beschrijven wat hij ziet aan beeld, compositie of kleur. Vervolgens kan men aan elkaar vertellen wat de foto bij hem of haar oproept aan gevoel of emotie. Een foto is geslaagd als die spreekt, iets oproept bij de kijker en als het ware een boodschap overdraagt. Bij dit alles staat een prettige sfeer met respect voor ieders eigenheid voorop.

Het jubileumjaar.

In een jubileumcommissie is geruime tijd nagedacht over hoe het 40-jarig jubileum van FK Beeldhoek vorm te geven. Daarbij zijn vier hoofdactiviteiten naar voren gekomen. Om het jubileum bekendheid te geven is de fotokring met Bergopwaarts overeengekomen om tot 1 oktober de etalages van De Gitzels te mogen gebruiken. Natuurlijk onder voorbehoud van verhuur van (een deel van) het betreffende pand. Als fotokring kan men zich geen betere etalage wensen. De leden zijn Bergopwaarts dan ook zeer erkentelijk voor deze unieke kans. Begonnen wordt met de tentoonstelling “Astens Hart Geraakt 1987”. Deze zal te zien blijven tot eind april. Daarna zal in de komende maanden tot vier maal toe regelmatig nieuw werk worden tentoongesteld.

 

Buitenexpositie.

De tweede hoofdactiviteit bestaat in het vertonen van foto’s in de buitenlucht met name op openliggende plekken in het centrum van Asten. Aan het begin van dit jaar kwam het Centrummanagement met een gelijksoortig idee. Beeldhoek zal vanaf 1 september het stokje van hen overnemen en zo bijdragen aan een vriendelijker ogend dorpscentrum.

Jubileumtentoonstelling.

De derde hoofdactiviteit ligt in de oktobermaand, wanneer Beeldhoek de jubileumtentoonstelling wil houden. Die zal plaatsvinden in een nog nader te bepalen locatie. Mogelijk kan die verbonden worden met andere activiteiten in het Astense in die maand. Aan het hoe en wat wordt nog gewerkt. Uiteraard zijn ook hier suggesties tot samenwerking van andere organisaties welkom.

Jubileumboek.

De vierde hoofdactiviteit is het samenstellen en uitbrengen van een jubileumboek, dat een terugblik geeft op 40 jaar fotografie door FK Beeldhoek. Hieraan wordt momenteel voortvarend gewerkt. De bedoeling is om dit op een feestelijke bijeenkomst in december rond de oprichtingsdatum te presenteren.

Foto’s Ad van Gerwen in Bibliotheek Asten.

Naast deze gezamenlijke activiteiten zal een van de leden van het eerste uur, Ad van Gerwen van april tot eind september foto’s van hem presenteren in de bibliotheek van Asten. Deze zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden.

Foto’s pelgrimstocht Santiago de Compostella Huize Witven.

Bovendien stelt Harry Keijsers samen met José Naalden een aantal foto’s tentoon over hun pelgrimstocht per fiets naar Santiago de Compostela. Deze tentoonstelling kan men bezichtigen in Huize Witven te Someren, van 1 april tot 1 juli dagelijks van 10 tot 17 uur toegankelijk.

Al met al een programma dat staat als een huis en klinkt als een klok. Met vereende krachten gaat de bijna 30 leden tellende fotokring er met enthousiasme mee aan de slag. In de pers dit artikel.

Memorabele foto’s gezocht.

Secretariaat

Een van de resultaten van dit FK jubileumjaar moet een terugblik worden op die eerste 40 jaar van het bestaan. In de vorm van een boek. Het liefst een echt ouderwets BOEK. Met, voornamelijk, foto’s natuurlijk. Met de beste en meest memorabele foto’s uit al die jaren natuurlijk.

De huidige leden zijn opgeroepen hun archief door te gaan spitten op zoek naar die foto’s. Een aantal FK-ers zijn een rondje aan het maken langs verschillende oud-leden.

Wat ik hoop is dat bijvoorbeeld dit soort foto’s uit die zoektocht te voorschijn komen. In 1981 won onze huidige secretaris een heuse fotocamera met zijn inzending voor de jeugdfotowedstrijd die aan de clubtentoonstelling was verbonden. 1981 InDePers-PeelbelangDecember-Clubtentoonstelling1981.

Peter Stevens

Memorabele foto's gezocht.

Kalender geactualiseerd.

150 150 Secretariaat

De datums voor het programma van 2015 zijn allemaal weer aan de kalender toegevoegd. Dat je het niet wist, dus…., is na vandaag geen excuus meer. De exacte invulling van de doe-avonden is nog niet bekend. Ton en consorten werken daar ‘as we speak’ ongetwijfeld heel hard aan. Volgende week, de 22e januari, staat de eerste bespreekavond geagendeerd.

Nieuwsbrief Fotobond afd. Brabant Oost

150 150 Secretariaat

De afdeling Brabant Oost van de Fotobond, onze afdeling dus, verspreidt vanaf nu periodiek een nieuwsbrief. De eerste editie bereikt je via de volgende link.

Nieuwsbrief Afdeling Brabant Oost Fotobond december 2014

Natuurlijk kun je je ook aanmelden om zelf de nieuwsbrief in je mailbox aan te treffen. Volg daarvoor de aanwijzingen nadat je op de nieuwsbriefpagina van de website van de afdeling bent aanbeland.