2015: FK Beeldhoek 40 jaar!

150 150 Secretariaat

logoontwikkelen versie6

In 2015 viert FK Beeldhoek Asten-Someren haar 40-jarig bestaan. De allereerste bijeenkomst vond plaats op 17 december 1975 in Café de Herberg aan de Logtenstraat in Asten. Daar heeft de kring een aantal jaren haar thuisbasis gehad. Op dit moment is de fotokring met zo’n dertig leden thuis in Creatief Centrum ‘In de Brouwerij’ aan de Emmastraat.

Wat is Fotokring Beeldhoek.

Sinds het begin van FK Beeldhoek is de fotografie danig veranderd. Aanvankelijk brachten hobbyfotografen uren door in hun donkere kamer en werden er hoofdzakelijk zwartwit-afdrukken gemaakt. Nu is ieder overgestapt van analoge fotografie met een rolletje van 36 negatieven of dia’s in het toestel naar een digitaal apparaat, dat plaats biedt aan honderden afbeeldingen. Bovendien worden praktisch alle beelden op de computer bewerkt tot een perfecte foto.

Om de veertien dagen komen de leden bij elkaar, om en om is dat voor een informatiebijeenkomst of een fotobespreking. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er gesproken over technische onderwerpen of wordt er een fotosessie georganiseerd. Het belangrijkste onderdeel van de kringbijeenkomsten is het bespreken van foto’s. Daarbij wordt natuurlijk uitgegaan van het beeld dat aangeboden wordt. De kijker krijgt eerst de vraag te beschrijven wat hij ziet aan beeld, compositie of kleur. Vervolgens kan men aan elkaar vertellen wat de foto bij hem of haar oproept aan gevoel of emotie. Een foto is geslaagd als die spreekt, iets oproept bij de kijker en als het ware een boodschap overdraagt. Bij dit alles staat een prettige sfeer met respect voor ieders eigenheid voorop.

Het jubileumjaar.

In een jubileumcommissie is geruime tijd nagedacht over hoe het 40-jarig jubileum van FK Beeldhoek vorm te geven. Daarbij zijn vier hoofdactiviteiten naar voren gekomen. Om het jubileum bekendheid te geven is de fotokring met Bergopwaarts overeengekomen om tot 1 oktober de etalages van De Gitzels te mogen gebruiken. Natuurlijk onder voorbehoud van verhuur van (een deel van) het betreffende pand. Als fotokring kan men zich geen betere etalage wensen. De leden zijn Bergopwaarts dan ook zeer erkentelijk voor deze unieke kans. Begonnen wordt met de tentoonstelling “Astens Hart Geraakt 1987”. Deze zal te zien blijven tot eind april. Daarna zal in de komende maanden tot vier maal toe regelmatig nieuw werk worden tentoongesteld.

 

Buitenexpositie.

De tweede hoofdactiviteit bestaat in het vertonen van foto’s in de buitenlucht met name op openliggende plekken in het centrum van Asten. Aan het begin van dit jaar kwam het Centrummanagement met een gelijksoortig idee. Beeldhoek zal vanaf 1 september het stokje van hen overnemen en zo bijdragen aan een vriendelijker ogend dorpscentrum.

Jubileumtentoonstelling.

De derde hoofdactiviteit ligt in de oktobermaand, wanneer Beeldhoek de jubileumtentoonstelling wil houden. Die zal plaatsvinden in een nog nader te bepalen locatie. Mogelijk kan die verbonden worden met andere activiteiten in het Astense in die maand. Aan het hoe en wat wordt nog gewerkt. Uiteraard zijn ook hier suggesties tot samenwerking van andere organisaties welkom.

Jubileumboek.

De vierde hoofdactiviteit is het samenstellen en uitbrengen van een jubileumboek, dat een terugblik geeft op 40 jaar fotografie door FK Beeldhoek. Hieraan wordt momenteel voortvarend gewerkt. De bedoeling is om dit op een feestelijke bijeenkomst in december rond de oprichtingsdatum te presenteren.

Foto’s Ad van Gerwen in Bibliotheek Asten.

Naast deze gezamenlijke activiteiten zal een van de leden van het eerste uur, Ad van Gerwen van april tot eind september foto’s van hem presenteren in de bibliotheek van Asten. Deze zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden.

Foto’s pelgrimstocht Santiago de Compostella Huize Witven.

Bovendien stelt Harry Keijsers samen met José Naalden een aantal foto’s tentoon over hun pelgrimstocht per fiets naar Santiago de Compostela. Deze tentoonstelling kan men bezichtigen in Huize Witven te Someren, van 1 april tot 1 juli dagelijks van 10 tot 17 uur toegankelijk.

Al met al een programma dat staat als een huis en klinkt als een klok. Met vereende krachten gaat de bijna 30 leden tellende fotokring er met enthousiasme mee aan de slag. In de pers dit artikel.

Author

Secretariaat

All stories by: Secretariaat