Nieuw begin voor het fotobespreken.

Secretariaat

De belangrijkste afspraak die de fotokringleden aan het begin van 2013 met elkaar hebben gemaakt is dat de kussens eens flink moeten worden opgeschud. In de eerste maand van het jaar zijn de resultaten daarvan langzaamaan zichtbaar aan het worden. De eerste maandelijkse “doe-avond” heeft inmiddels plaatsgevonden en donderdag 31 januari is vervolgens gepoogd om een frisse start te maken met het fotobespreken. In 2013 treden Ramon van Hoek, Alphons de Visscher en Peter Stevens beurtelings op als gespreksleider. Peter beet de 31e het spits af. Zij gaan proberen om telkens de maandelijkse bijeenkomst die in het teken van het fotobespreken moet staan, op een afwisselende en prikkelende wijze invulling te geven in 2013. Ook gaan ze kijken hoe tegemoet gekomen kan worden aan de wens om meer structuur in het fotobespreken te brengen.

Om te beginnen is de “zaalindeling” eens overhoop gehaald in de hoop wat verbetering te vinden in de ervaren overlast van het omgevingsgeluid uit de bar en het zicht op het gepresenteerde werk. Dat is niet in alle opzichten positief uitgepakt misschien, maar al zoekende komen we ergens.

Allengs dat het jaar vordert zal de verbeterde invulling van de fotobesprekingsbijeenkomsten gestalte moeten gaan krijgen. Houdt er rekening mee dat voor het bereiken van die doelstelling ook een beroep wordt gedaan op de leden.

Fotobespreekavond

Fotobespreekavond