7 Workshops

7 Workshops
1080 715 Petra Renders

Beste leden, voor diegene die er afgelopen donderdag niet bij waren willen we laten weten dat het programma van Doe-avond 14 september gewijzigd is. Het onderwerp “oude meesters” is gewijzigd naar ” praktische handreiking en hulp bij gebruik website Beeldhoek”. Daarnaast worden meerdere miniworkshops aangeboden zoals o.a. snapseed, focusstacking en lightroom. Alle informatie vinden jullie in dit document: Opzet Workshops

Een van de workshops zal bestaan uit het vullen van je portfolio op de website voor diegene die dat zouden willen. Hiervoor is voorbereiding over, daarom alvast dit bericht. Zouden de leden die hun portfolio gevuld willen hebben alvast 9 van hun foto’s willen uitzoeken uit eigen werk. Dus foto’s die je graag wilt tonen onder jouw naam op de website. Daarnaast verzoek om daarbij alvast een introductieverhaaltje te schrijven, onderwerp” beschrijving van de fotograaf van dit portfolio” en deze tekst digitaal mee te nemen naar deze clubavond. We hopen dat iedereen meedoet. Tot volgende week

1 comment

Leave a Reply