Inzending Bondsfotowedstrijd 2013

Secretariaat

Ook in 2013 neemt Fotokring Beeldhoek weer deel aan de Bondsfotowedstrijd.
Voor die deelname moeten 10 foto’s geselecteerd worden van leden. Dat vond op donderdag 14
februari 2013 plaats. De selectiecommissie bestaande uit Peter Maas, Ivonne Joosten en Ramon van
Hoek kreeg 31 foto’s voorgelegd door de leden.
Eigenlijk is dat (te) weinig voor een club met 27 leden. Maar als organisatie van deze selectie en als
commissie kun je daar weinig/geen invloed op uitoefenen.
Het idee is tevens dat er afgelopen jaar foto’s besproken zijn op onze avonden, die zeker bij deze
selectie ingebracht hadden moeten worden, maar dat is helaas niet gebeurd.
Als je dan moet selecteren blijf je met het gevoel zitten dat de inzending die nu gekozen is meer
kwaliteit had kunnen hebben, en dat is jammer.
Hoewel de commissie nogal geplaagd werd door deze gedachte zijn er uiteindelijk toch 10 foto’s
geselecteerd.
En nu maar afwachten hoe onze score dit jaar wordt. Zullen we de middenmoot ontstijgen? Zullen er
bronzen, zilveren, of gouden stickers gescoord worden door onze deelnemers?
Wij wensen de jury veel wijsheid toe bij de lastige taak om aan de veelheid van aangeleverde foto’s
een reële waardering toe te kennen.
En voor onze leden die wel foto’s inbrachten: bedankt daarvoor!