Bondsfotowedstrijd 2023

Ruigoord, fotograaf Joop van Doorn
1024 932 Cor Fransen

De Bondsfotowedstrijd; iedereen doet toch mee? …en hoe dan?

 

Praktische informatie

De Bondsfotowedstrijd is een clubwedstrijd met afgedrukte foto’s, waarbij de foto’s ook individueel worden geklasseerd. Elke club (van minimaal 5 leden) kan maximaal 10 foto’s insturen. Per lid mogen er maximaal 2 foto’s worden ingezonden. Het formaat van de foto’s is vrij, met dien verstande dat de inzending een buitenmaat van 40 x 50 centimeter moet hebben. Wij kiezen als kring waar de afdrukken gemaakt gaan worden, en regelen dit ook. Je hoeft dat dus niet zelf te doen. De kosten worden wel inrekening gebracht bij de maker van de foto.. Dit zal ca € 25  per afdruk zijn. Het kost je dus in het geval er 2 foto’s van je worden geselecteerd ca €50. De vereniging betaalt deze kosten terug voor de drie hoogst geklasseerde foto’s..Je krijgt de foto natuurlijk terug na afloop van de wedstrijd.

De foto’s die we als vereniging kiezen worden ook digitaal ingestuurd naar de bond. De kwaliteitseisen van de digitale versie zijn:

  • Afmeting bestandsgrootte -per foto- zo groot mogelijk, maar niet groter dan 16 Mb.
  • JPG kwaliteit 80% of hoger.
  • Kleurruimte : sRGB

De digitale versie moet qua uitsnede en inhoud volledig overeenkomen met de gedrukte versie. Eventueel eerder ingezonden foto’s voor Foto Online, Foto Individueel, Foto Nationaal of Foto Documentair mogen ingezonden worden. Een eerder voor de Bondsfotowedstrijd ingestuurde foto mag niet mee doen.

Een uitgebreid reglement is te vinden op de website van de Fotobond.  Wij hopen dat veel Beeldhoekleden mee gaan doen aan deze wedstrijd. Misschien wel iedereen!

 Wat moet je ervoor doen?

Kies je eigen mooiste foto’s uit. Tenminste 1, maar liefst meer. Per lid mogen maximaal 5 foto’s worden gestuurd naar het emailadres  doecommissie@gmail.comInzenden vóór 1 februari 2023.

 

Alle inzendingen worden vervolgens door Mathy in een link gezet welke voor alle leden toegankelijk is. De jury gaat dan vanaf 8 tot 15 februari de foto’s uitkiezen welke naar de bond worden gestuurd. En de jury dat zijn jullie allemaal. Hoe we dat gaan doen wordt in een volgend bericht verder uitgelegd.

Wij verwachten veel mooie, opmerkelijke, verrassende en fantastische inzendingen.

Leave a Reply