Na gedane arbeid……

150 150 Archief

Na een avond lang zwoegen om samen met Mathy de benodigde zaken op mijn computer te installeren, voeg ik me nu ook bij het rijtje uitverkorenen. Nu nog aan het werk om mijn website in te vullen en foto’s te plaatsen. Wat ik tot nu toe gezien heb, nodigt mij wel uit om dit snel te doen. Wel is bij mij de vraag opgekomen welke richting het uit zal gaan. Ik bedoel daarmee hoe we het plaatsen van foto’s op de site van FC De Beeldhoek blijven verzorgen en welke inhoud we gaan geven aan Beeldhoek Interactief. Hoe denken jullie daar over?