Privacyreglement en Toestemming & vrijwaring FOTOKRING BEELDHOEK

privacy
1024 683 Mathy Heijmans

Beste mensen met ingang van 25 mei 2018 moeten wij ook voldoen aan de privacywetgeving. We hebben als bestuur hierover met elkaar gesproken en dat heeft geleid tot het opstellen van privacybeleid en een privacyreglement. Dit kunt u vinden onder het menu ‘onze club’.

Naast het pricacyreglement dient er door ieder lid van de fotokring een ‘Toestemming & vrijwaring’ afgegeven te worden t.b.v. FOTOKRING BEELDHOEK. Dit document treft u hier aan en kan worden ingeleverd bij de secretaris.