Communicatie binnen de Fotokring

Communicatie binnen de Fotokring
1024 792 Alphons de Visscher

Beste Beeldhoekers,

al zo lang als de mensheid rondloopt op deze aardbol bestaat de behoefte met elkaar te communiceren. Stilaan werden ook de afstanden waarover men wilde communiceren steeds groter. We kennen allemaal de rooksignalen, de briefjes op de koelkast, rotstekeningen en vele andere oude vormen van communicatie.
Via de oude telefoon, telex en fax zijn we beland in een wereld waar communicatie op heel veel en ook heel snelle manieren kan plaatsvinden. E-mail, Messenger, Instagram en Whatsapp zijn gemeengoed geworden.
Ook binnen de Fotokring zijn we gezegend met deze moderne communicatiemiddelen.
Helaas hebben we als bestuur moeten constateren dat er ook wat wildgroei in de beschikbare middelen is ontstaan. Dat maakt het voor iedereen onduidelijker en zeker voor de digibeten onder ons.

De Fotokring wordt groter en actiever; ook buiten de reguliere clubavonden. Om de communicatie in goede banen te leiden en voor iedereen overzichtelijk te houden, vragen wij jullie de volgende regels in acht te nemen:
– afmelden voor een fotobespreekavond of doe-avond doe je via de daarvoor beschikbare knop op de website;
– een e-mail versturen aan alle leden van de fotokring doe je via de daarvoor beschikbare knop op de website;
– blijvende informatie deel je in het bloggedeelte van de website;
– de Whatsappgroep wordt alleen gebruikt voor snelle en korte vraagstellingen en mededelingen naar alle leden;
– in de Whatsappgroep worden geen reclame, sollicitaties en niet ter zake doende foto’s en afbeeldingen gedeeld.

We hopen op deze manier de communicatie tussen de leden overzichtelijk te houden en er voor te zorgen dat wij met zijn allen nog meer plezier kunnen beleven aan datgene waarvoor wij lid zijn van Fotokring Beeldhoek: Fotograferen!
Helpen jullie mee????

Author

Alphons de Visscher

Lid sinds 2011

All stories by: Alphons de Visscher