Een kleine aanvulling …

150 150 Archief

… op de eerste selectie is op zijn plaats met deze foto, die een iets vollediger beeld geeft van de meer of minder actieve deelnemers!