Expositie “de Grote Stad”. Foto’s van Hans Wasmus.

150 150 Secretariaat

Expo in de Verdieping te Veldhoven.

Het mentorproject “De grote stad” was een initiatief van de Fotobond afd. Brabant Oost. Het project is in januari van start gegaan met twee groepen fotografen. Eén groep onder leiding van Hans Zoete en één groep onder leiding van Jan Kok. Ik schat dat er zo’n dertig fotografen hebben meegedaan.Het mentoraat bestond uit drie bijeenkomsten waarin we werk bespraken dat in het kader van het project werd gemaakt. Zelf heb ik ongeveer 70 straatfoto’s gemaakt. Van deze 70 heb ik er uiteindelijk drie gekozen voor de selectie.

De selectiecommissie die de foto’s beoordeelde en selecteerde voor de expositie bestond uit drie personen; de mentoren Hans Zoete en Jan Kok en de conservator van Museum ’t Oude slot in Veldhoven Annette Redegeld. De selectiecommsissie heeft een vijftigtal foto’s (waaronder de drie van mij) gekozen voor de expositie in De Verdieping in Veldhoven.

Parallel aan het project liepen vier lezingen over beeldtaal in De Valkhorst. De eerste lezing werd gehouden door Peter van Tuyl, tweede lezing werd gehouden door fotograaf Francois van Eyck, de derde lezing werd ingevuld door twee fotografen: Edwin Rontberg en Henk Wildschut,. De vierde bijeenkomst zal in het teken staan van ingezonden foto’s en van commentaar worden voorzien door Peter van Tuyl.

Hans Wasmus.
De expositie is op 28 sept. geopend door Annette Redegeld en loopt t/m 13 december. De openingstijden van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.00u. Op dinsdag van 09.00 tot 19.00u.

Expositie "de Grote Stad". Foto's van Hans Wasmus.

1 comment

Comments are closed.