Expositie voor amateurfotografen tijdens Breda Photo 2012

Breda foto
1024 680 Webmaster

BREDA PHOTO organiseert, in het kader van het festival dat van 13 september tot en met 21 oktober wordt gehouden, speciaal voor amateurfotografen een expositie voor leden van fotoclubs. Tijdens het festival is er ruimte voor twintig geselecteerde amateurfotografen om met een serie te exposeren met het festivalthema ‘Homo Empathicus’!

Alle leden van fotoclubs worden uitgenodigd om tot uiterlijk 15 juni 2012 voor dit thema in te zenden. Op 25 augustus 2012 worden 40 fotografen uitgenodigd hun serie aan een jury te laten zien. Op die dag worden 20 fotografen geselecteerd om tijdens dit festival te hangen in De Nieuwe Veste in Breda.

Voorwaarden:

 • alleen een serie met het thema ‘Homo Empathicus’ mag men inzenden (zie voor een uitvoerige omschrijving van het thema de website van Breda Photo, http://www.bredaphoto.nl)
 • minimaal drie, maximaal 10 foto’s voor de selectie insturen
 • elke exposant krijgt 2½ meter muur om te hangen, waar minimaal een serie van drie en maximaal een serie van tien foto’s komt te hangen
 • uitsluitend digitaal inzenden (USB / CDR) per post: Fa. Vlemmix, t.a.v. de heer Ad Vlemmix, Spinveld 23, 4815 HR Breda
 • alle inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 15 juni binnen zijn
 • de geselecteerde fotografen mogen zelf de formaten van de foto’s bepalen (minimaal formaat 10×10 cm)
 • ook mag men zelf de grootte van de lijsten bepalen; de wens is niet te veel de bekende standaardformaten van 40×50 cm te gebruiken; een variatie is levendig
 • de deelnemers zorgen zelf voor passende lijsten, evt. in overleg met hun club/afdeling
 • op zaterdag 25 augustus krijgen 40 geselecteerden een uitnodiging in Breda hun geprinte werken te tonen
 • omdat Breda Photo nauwelijks gesubsidieerd wordt, dienen de geselecteerde mensen € 10,00 deelnamekosten te voldoen
 • totaal worden 20 mensen, dus 20 inzendingen geselecteerd voor de expositie.