Foto individueel

150 150 Archief

Foto individueel

Aanvulling op het e-mailbericht van afgelopen zondag.

De Bilt, zondag 25 nov.

Samen met Sjef zijn we om half negen vertrokken en in De Bilt aangekomen ontmoetten we Johan. Hij kwam vanuit Amsterdam. Voor Johan en voor mij was het een bekend ritueel, maar voor Sjef was het nieuw. Een ruime, goed gevulde zaal met naar schatting 150 mensen die vanuit het hele land naar De Bilt waren gekomen. De organisatie was voor het derde jaar gedaan door fotoclub Delft. De drie juryleden bespraken om beurten de foto’s die werden vertoond op een groot scherm. Voor het bespreken van in totaal 60 foto’s was anderhalf uur uitgetrokken. Net voor de pauze was rayon Brabant Oost aan de beurt. Het was voor ons een verrassing toen de namen van 2 clubleden op het scherm verschenen. Mathy was bekend, Peter kwam er bij op plaats 3. Een mooi resultaat dus. Tussen onze 2 mensen zat een clublid van Optica. Een succes voor Peelland.

Na de pauze werden de foto’s van de aanwezige inzenders besproken. Net voor drie uur werd de middag afgesloten en kon ieder zijns weegs gaan.