Nat licht

150 150 Alphons de Visscher

nat licht

Naar aanleiding van een verklarende opmerking ener onzer leden tijdens de afgelopen fotobespreking over weerspiegelend licht op een vochtig oppervlak, ben ik mij eens gaan verdiepen in het fenomeen “nat licht”.

Helaas heeft dit fenomeen slechts zijdelings te maken met de fotografie. Zoals uit de wetenschappelijke verhandeling op bijgaande link (lhttp://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2004/juni/Het-gewicht-van-nat-licht.html) moge blijken hangt het bestaan van nat licht nauw samen met uiteraard licht en ook, uiteraard, water.

2 comments
  • PeterS

    Het aardige is natuurlijk dat je meteen snapt waar het over gaat als je spreekt over ‘nat licht’ in een foto. Heeft geen wetenschappelijke verhandeling nodig toch?. Zullen we ‘m er maar in houden?

Comments are closed.