Opdracht “doe-avond” 14 maart 2013

150 150 Secretariaat
Optical illusion?!

foto: Michiel Schmeitz

Na de presentatie van 14 februari j.l. werd ons een opdracht meegegeven. Om er voor te zorgen dat we allemaal ruimschoots de tijd hebben om aan deze foto te werken wordt hieronder de opdracht nogmaals beschreven.

Mochten er nog vragen zijn over de opdracht dan kunnen deze gesteld worden aan het comité die zich bezig houdt met de organisatie van de doe-avonden.

OPDRACHT
Kies een alledaags voorwerp uit je huis en fotografeer hieruit een detail. Maak gebruik van natuurlijk en/of kunstlicht en let dan op het standpunt, compositie, schaduw, structuur, textuur maar ook of het onderwerp interessant is in zwart/wit.

TIP: Maak het jezelf niet te moeilijk. De eenvoudigste voorwerpen leveren vaak de mooiste plaatjes op.

Één foto is voldoende. De foto’s worden op 14 maart besproken. Inzenden ruim voor de 14 maar naar onderstaand email-adres . Zodat we nog tijd hebben om de inzendingen te verwerken.

De mail kan gestuurd worden naar: foto.beeldhoek@gmail.com

Of middels onderstaand formulier:

[form inzending-1]