Problemen maken blog berichten

2017-00-00  - 1-17b0b6b7
1024 768 Mathy Heijmans

Beste mensen. Ik ben nogal wat tijd bezig geweest i.v.m. problemen met het blog op onze website www.fotokringbeeldhoek.nl (:-(.

Uit een site diagnose rapport van WordPress bleek dat de server (host) van SCNS niet goed was ingesteld. Een aantal waarden waren te laag. De performance van de website kon hierdoor nadelig worden beïnvloedt. De instellingen werden door SCNS op mijn verzoek aangepast. De problemen verdwenen echter niet.

Het uploaden van foto’s gaat naar mijn mening nog steeds tergend langzaam. Dit is verergerd na een eerder dit jaar geïnstalleerde plugin, die alle fotobestanden eerst meer geschikt maakt voor een website. Hij maakt de bestanden kleiner. Dit is belangrijk om ‘snellere’ laad tijden te realiseren. De aan foto’s gestelde ‘bestandsgrootte limiet’ is echter ook problematisch. Het mogen bij het aanbieden voor het maken van een bericht, slechts heel ‘lichte’ bestanden zijn. Met weinig kb’s dus, anders worden ze geweigerd. Dit is zeker het geval voor wat betreft de ‘uitgelichte afbeelding’ die boven een blog bericht in principe dwingend is voorgeschreven. Dit probleem is nog niet opgelost. Ik vind het overigens vervelend als foto’s niet in een mooie resolutie kunnen worden getoond.

Blog berichten worden helaas zelden gemaakt. Uiteraard vraag ik me af waarom dat zo is. Ligt het aan de techniek of zijn we er gewoon niet mee bezig? In het verleden is gebleken dat kringleden vaak problemen hebben ervaren bij het maken van berichten. Hierdoor is het animo om berichten te maken zeker afgenomen.

WordPress, waar deze site mee is gemaakt, heeft onlangs een aantal updates gelanceerd. Deze updates worden dan door de webbeheerder uitgevoerd in de hoop dat het allemaal goed gaat. De problemen bij het maken van berichten werden hierdoor echter erger. Berichten opstellen bleek niet meer mogelijk. Als er op de knop ‘verzenden bericht’ werd gedrukt gebeurde er helemaal niets. Concept opslaan is gelukkig wel mogelijk. Het bericht bleef op het scherm staan. Er gebeurde verder niets.

De oorzaak laat zich raden het probleem kon ik niet direct oplossen. Jullie zullen wel gezien hebben dat de site af en toe niet helemaal gezond was of er anders uit zag. Ik ben namelijk wat gaan experimenteren. Vaak lossen problemen zich na nieuwe updates, of bij het ‘un-installen en vervolgens weer  ‘installen’ van een plugin weert op.

Toen de problemen hardnekkig bleken, heb ik alle overtollige ofwel niet essentiële plugin’s verwijdert (plan B). Toen ook dat niet lukte heb ik een update naar WPDEV pro voorgesteld (plan C). Ik heb in overleg met het bestuur een nieuw plugin pakket voor FK Beeldhoek gekocht (€250) en dit vervolgens geïnstalleerd. Dit uiteraard in de hoop dat de problemen zouden verdwijnen. Momenteel heb ik mijn hoop gevestigd op de leverancier van de plugin (plan D).