Hoe verder nu het weer kan?

FM_L7012 Waartoe k7-33b58fc7
1080 720 Webmaster

Toen de corona teugels door de overheid losgelaten werden stonden veel verenigingen voor de vraag: Hoe verder nu het weer kan? Zo ook fotokring Beeldhoek.

In het belang van de kwaliteit van onze fotokring en het kunnen voldoen aan de vraag van de leden werden voor de zomer een zeven-tal vragen opgesteld (zie ook dit bericht).

Door ongeveer de helft van de leden is gereageerd op een persoonlijk aan hen verzonden mail.

Door het bestuur zijn deze reacties zorgvuldig gelezen en bestudeerd. We gaan proberen rekening te houden met deze voor de fotokring waardevolle input. We doen dit samen met de Doe-commissie. Maandag 8 november komen we samen en praten we verder over de koers, wensen en activiteiten van 2022.

Terwijl we inmiddels weer samen komen lijkt Covid19 opnieuw om zich heen te slaan. Ook dit heeft zeker ook weer invloed op onze activiteiten. We gaan er van uit dat de mensen die maar enigszins klachten hebben, niet aansluiten of zich vooraf laten testen.

Voor de mensen die de verschillende reacties willen lezen en als input voor ons overleg, hebben we deze samengevat in één document. Er is getracht om e.e.a. te logisch waar mogelijk te clusteren  en sommige zinnen zijn voor de leesbaarheid aangepast.

Het document is opgenomen onder secretariaat, maar kun je via deze link ook hier ontsluiten.

Leave a Reply